Pokrok ve vývoji polymerních nosičů chemoterapeutik

Mezinárodní tým vědců vyvinul polymerní systém podávání léků na bázi tzv. polymersomů, který by mohl zvýšit účinnost léčby zavedeným protinádorovým léčivem doxorubicinem. Novou studii z Oddělení nadmolekulárních polymerních systémů (ÚMCH AV ČR) zveřejnil časopis Journal of Controlled Release.

Vědci vyvinuli zcela nový polymerní systém pro cílení protinádorových léčiv tzv. polymersomů – nepatrných váčků naplněných léčivem o rozměrech v řádu desítek nanometrů. Nový systém využívá skutečnost, že je rakovinná tkáň kyselejší než tkáň zdravá nebo krev, do které je nutné roztok polymerosomů vpravit injekčně, a kde jsou polymerosomy stabilní a léčivo v nich skryté. Díky uvolnění léčiva až v kyselém prostředí nádoru se značně omezí množství nežádoucích účinků a léčiva je tak dokonce možné podat pacientovi více, tedy i léčba je efektivnější.

Díky polymersomům jsme schopni podstatně snížit například kardiotoxické účinky a podstatně zvýšit akumulaci léčiva v nádoru. Novou strategii léčby jsme již úspěšně vyzkoušeli na laboratorních myších,“ vysvětluje Vladimir Sincari. Na novém výzkumu spolupracovali výzkumníci z ÚMCH s vědci z Centra pro pokročilé preklinické zobrazování (CAPI) z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, izraelského Technion Institute a z ABC University.

Nová studie navazuje na předchozí výzkumy zveřejněné v časopisech Langmuir a Polymer Chemistry

 

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH