Nový příspěvek z Oddělení biolékařských polymerů v časopise Pharmaceutics

Vědci z ÚMCH popsali bezpečné a účinné doručení imunomodulačního činidla cucurbitacin-D do pevných nádorů. Studie z Oddělení biolékařských polymerů byla publikována v časopise Pharmaceutics.

Nový příspěvek popisuje syntézu, fyzikálně-chemické vlastnosti a biologickou charakterizaci polymerních terapeutik založených na kopolymerech N-(2-hydroxypropyl) methakrylamidu (HPMA) vhodných pro imunonoterapii při léčbě nádorů. „Nejdříve jsme hledali způsoby, jak potlačit možné zesíťování polymerního konjugátu během syntézy kvůli specifické struktuře cucurbitacinu-D. Druhým náročným úkolem bylo najít vhodný model nádoru a optimální dávkování imunomodulačního činidla,“ vysvětluje doktorandka Marina R. Tavares, první autorka příspěvku, která na výzkumu spolupracovala s kolegy z oddělení Biolékařské polymery, oddělení NMR spektroskopie (ÚMCH) a s týmem Dr. Milady Šírové z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

Vědci z ÚMCH prokázali potenciál léčby pomocí polymerního konjugátu s cucurbitacinem-D v kombinaci s cíleným cytotoxickými léčivem doxorubicinem v protinádorové terapii na laboratorních myších s karcinomem prsu 4T1, který patří mezi rychle metastazující modely rakoviny. Výzkum potvrdil, že kopolymery na bázi HPMA nesoucí inhibitor STAT3 cucurbitacin-D a doxorubicin dokáží současně ničit nádorové buňky a stimulovat imunitní systém, aby působil proti rakovinným buňkám.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH