Nový druh iontově vodivého materiálu pro výrobu bezpečnějších baterií

Vědci z oddělení NMR spektroskopie vyvinuli nový druh iontově vodivého materiálu vhodného pro výrobu elektrolytů do bezpečnějších lithium-iontových baterií. Výsledky výzkumu se podařilo zveřejnit v ACS Applied Materials & Interfaces.

Vědci z ÚMCH AV ČR vyvinuli novou kategorii iontově vodivých materiálů vhodných pro tuhé elektrolyty s potenciálním využitím pro výrobu nehořlavých lithium iontových bateriích. Vědcům z oddělení NMR spektroskopie se podařilo detailně popsat vnitřní strukturu materiálu a veškeré dynamické procesy, které řídí přenos lithiových iontů a ovlivňují tak celkovou vodivost materiálu. Jejich zjištění poskytuje podrobný pohled na mechanismus iontové vodivosti mřížkových materiálů, a má tak významný dopad pro vývoj příští generace materiálů pro skladování a produkci elektrické energie.

První jednoduchá příprava tohoto materiálu a jeho předběžný strukturní popis lze datovat do roku 2017. Následující roky jsme se věnovali optimalizaci složení materiálu, kontrole obsahu vlhkosti a samozřejmě rozsáhlým experimentům, které umožnily popsat mechanismus cestování lithiových iontů kanálky mřížkové matrice,“ vysvětluje Jiří Brus, vedoucí oddělení NMR spektroskopie. Výzkum probíhal ve spolupráci s FZÚ AV ČR a Univerzitou Pardubice.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH