Nová publikace o výzkumu 3D biotisku

Vědecký časopis International Journal of Molecular Sciences publikoval nový článek o probíhajícím výzkumu 3D biotisku, který probíhá v Oddělení biomateriálů a bioanalogických systémů (ÚMCH AV ČR).

V oblasti 3D biotisku je vždy hlavní výzvou najít vhodné materiály, které pro buňky nejsou škodlivé, udržují si mechanickou stabilitu a podporují růst a proliferaci kmenových buněk. Pro splnění těchto kritérií se výzkumníci z ÚMCH zaměřili na vývoj metod modifikace alginátu, který je v 3D tisku široce využívaný díky jeho schopnosti vytvářet mechanicky stabilní 3D rosolovité sítě zvané hydrogely. V nové studii vědci popsali výhody a nevýhody různých typů vazebných reakcí včetně přímé vazby různých peptidových molekul na alginát, stejně jako nepřímé dvoufázové modifikace. „Nejperspektivnějším přístupem byla podle našich výsledků nejprve modifikace alginátu pomocí malé molekuly (Ligand-Accelerated Cu-Catalyzed Azide−Alkyne Cycloaddition reaction) a zadruhé velmi specifická reakce mezi azidovými skupinami na peptidu a alkynovými skupinami na alginátu. Tento dvoustupňový přístup ukázal nejvyšší účinnost obou reakčních kroků, a tím minimalizoval ztráty peptidu,“ říká Dr. Anna Golunová, hlavní autorka publikace, z Oddělení biomateriálů a bioanalogických systémů.

V posledním kroku výzkumu jsme s pomocí kolegů z Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně provedli experimenty s vysoce citlivými lidskými embryonálními kmenovými buňkami (hESC) a prokázali, že jsou schopny přilnout a rozprostřít se po povrchu modifikovaného alginátu,“ popisuje Dr. Vladimír Proks, vedoucí Oddělení biomateriálů a bioanalogických systémů, a dodává: „Tento výsledek nám potvrdil, že můžeme ve výzkumu tímto směrem pokračovat.“

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH