Nová polymerní terapeutika hemochromatózy a Wilsonovy choroby

Vědci z Oddělení nadmolekulárních polymerních systémů publikovali přehledový článek „Chelátory pro léčbu intoxikace: Posun od sloučenin s nízkou molekulovou hmotností k polymerům“ představující nástup polymerních terapeutik chelatujících železo a měď pro léčbu hemochromatózy a Wilsonovy choroby. Zde kriticky porovnali výhody a nevýhody chelatujících polymerů oproti konvenčním nízkomolekulárním chelátorům. Článek byl publikován v časopisu Polymers ve spolupráci s kolegy z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a z německého Helmholz-Zentrum Dresden-Rossendorf.

Esenciální prvky železo a měď jsou potřebné pro správnou funkci redoxních procesů v každém organismu. Jejich metabolismus je proto přísně regulován. Nedostatek železa nebo mědi je běžný, ale i nadměrné množství těchto prvků škodí, v přebytku jsou tyto prvky toxické, protože mohou způsobit oxidační stres, který má za následek multiorgánové poškození. K tomu může dojít v důsledku otravy, jako vedlejší účinek infuzní terapie talasémie nebo v důsledku dědičných onemocnění hemochromatózy nebo Wilsonovy choroby. Neléčené poškození organismu se může stát smrtelným.

Hlavním poškozeným orgánem jsou vždy játra, protože jsou klíčovým skladovacím orgánem pro železo i měď, ale dochází i k specifičtějším poškozením dalších orgánů (např. nervového systému mědí nebo gonád železem). Současné moderní terapie nadbytku železa a mědi většinou spoléhají na nízkomolekulární chelátory. Protože tyto nízkomolekulární chelátory kovů mají silné vedlejší účinky (např. oční a sluchová toxicita; plicní, renální a neurologické účinky u deferoxaminových nebo gastrointestinálních problémů; leukopenie a jaterní problémy u penicilaminu), je třeba objevit a prosadit nová léčebná paradigmata, kde se zejména polymery jeví velmi slibně. „Účelem přehledového článku bylo kriticky porovnat výhody a nevýhody aktuálně vyvíjených léčiv na bázi polymerů pro léčbu nadbytku železa a mědi se zvláštním zaměřením na korelaci struktura–vlastnosti–funkce–pozorované výhody/nevýhody a navrhnout nové cesty vpřed,“ vysvětluje dr. Martin Hrubý, vedoucí oddělení Nadmolekulární polymerní systémy.


Zjednodušený přehled metabolismu železa v organismu ukazuje, kde dochází k poškození hemochromatózou a talasémií a kde se projevuje efekt jak nízkomolekulárních, tak polymerních léků.

 

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH