Nanogely pro potlačení účinku prozánětlivých enzymů

Přes významné a progresivní pokroky v medicíně celosvětový výskyt zánětlivého onemocnění slinivky břišní ukazuje, že toto onemocnění zůstává jedním z nejzávažnějších zdravotních problémů na celém světě. Slinivka břišní má exokrinní a endokrinní funkce, z nichž exokrinní funkce slouží k sekreci trávicích enzymů, jako je trypsin, do střeva. Trypsin patří do skupiny serinových proteáz a je vylučován slinivkou břišní v neaktivní formě známé jako trypsinogen s následnou aktivací v duodenu. Předčasná aktivace trypsinogenu v acinárních buňkách pankreatu způsobuje zánětlivý proces, při kterém trypsin způsobuje poškození pankreatu a nástup pankreatitidy.

Nyní tým vědců z ÚMCH, jehož součástí je dr. Petr Šálek z Oddělení biomateriálů a bioanalogických systémů, pracuje na vývoji nanogelového depa (hydrofilních nanočástic) na bázi syntetických polyaminokyselin (polyglutamin), které by pomohlo potlačit zánět způsobený serinovými proteázami. Výsledky nové studie zveřejnil časopis Beilstein Journal of Nanotechnology. „Nově navržené hydrofilní částice obsahují přirozeně se vyskytující inhibitory mediátoru zánětu (alfa-1-antitrypsin) pro potlačení patologického účinku serinových protéaz včetně trypsinu, který se také přirozeně vyskytují v lidském těle. Ty za určitých podmínek mohou způsobovat různé zdravotní komplikace a rozvoj vážných onemocnění včetně zánětu slinivky břišní,“ vysvětluje dr. Petr Šálek. Vědci pro charakterizaci připravených nanogelů využili speciální přístroje a metodiky, kterými jsou elektronové mikroskopy, dynamický rozptyl světla a frakcionace tokem v silovém poli asymetrického toku.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH