Hydrogelový implantát pro léčbu retinoblastomu

Dr. Jakub Širc a jeho kolegové pokračují ve vývoji hydrogelového implantátu pro lokální léčbu retinoblastomu, nejčastějšího nitroočního nádoru u dětí. Jejich studii týkající se vlivu kryoterapie na koncentraci léčiva dopraveného pomocí hydrogelovém implantátu do nádorem postiženého oka zveřejnil časopis Pharmaceutics.

Samotný nápad dopravy léčiva do oka pomocí dvouvrstvého implantátu vzešel z diskuse přibližně před čtyřmi lety, na experimentech s kryoterapií začali vědci připravovat zhruba před rokem. Nová studie zveřejněná v časopise Pharmaceutics popisuje účinek tzv. kryoterapie, kdy se lokálním zmražením krevního řečiště sníží vyplavování léčiva z oka. „Chceme vyvinout implantát, který by uvolňoval chemoterapeutikum přímo do nádorem postiženého oka, a to bez narušení jeho celistvosti. Díky tomu by bylo možné dosáhnout podstatně vyšší koncentrace léčiva v oku s mnohem nižší celkovou dávkou a tím i menšími vedlejšími účinky, které současnou léčbu doprovázejí. Nehrozilo by také riziko rozšíření nádoru do okolního organismu,“ vysvětluje dr. Jakub Širc, který působí v Oddělení polymerních sítí a gelů a zároveň vede Laboratoř čistých prostor (BIOCEV).

Výzkum by se neobešel bez onkologů a oftalmologů z 2. Lékařské fakulty FN Motol. Samotné experimenty na modelových živých organismech a následné vyhodnocení histologických preparátů probíhá na Ústavu histologie a embryologie 2. Lékařské fakulty. Farmakologická data zpracovávají kolegové z farmakologie z 1. Lékařské fakulty,“ vyjmenovává dr. Jakub Širc.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH