Genová terapie pro pacienty s poraněním míchy

Mezinárodní tým vědců pokračuje ve výzkumu genové terapie pro pacienty trpící neuropatií způsobenou poškozením míchy nebo periferního nervového systému. Na výzkumu se podíleli také vědci z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Výsledky studie byly zveřejněny v časopise Molecular Therapy.

Nová studie mezinárodního týmu pod vedením prof. Martina Maršaly z Kalifornské univerzity popisuje zvrat ve vnímání neuropatické bolesti (od bolestivého stavu k úlevě od bolesti) po podání konkrétní genové terapie. „Aplikace genového vektoru se provádí subpiálně, to znamená pod měkkou plenu míchy v oblasti zadního rohu. U testovaných zvířat léčba přetrvává minimálně 2,5 měsíce po podání genové terapie,“ vysvětluje dr. Hana Studenovská z Oddělení biomateriálů a bioanalogických systémů (ÚMCH AV ČR).

V nové studii vědci použili v rámci laboratorních pokusů jako velké zvířecí modely prasata (typ Gottingen-Minnesota ve spolupráci s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky v Liběchově a prase typu Yucatan ve spolupráci s Kalifornskou univerzitou v San Diegu) a opice (makak jávský ve spolupráci s Národním střediskem pro výzkum primátů v Thajsku). Součástí předpřípravy vlastní genové terapie byla aplikace imunosupresivní terapie a výběr vhodné kinetiky uvolňování pro potlačení imunitní rekce u konkrétního typu velkého zvířecího modelu.

V Oddělení biomateriálů a bioanalogických systémů jsme připravili polymerní mikročástice s vhodnou aktivní látkou a současně jsme se ve spolupráci s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky v Liběchově zaměřili na kinetiku uvolňování imunosupresiva a zvolení optimální hladiny léčiva s ohledem na konkrétní typ chirurgického zákroku,“ dodává dr. Studenovská.

Výzkumné instituce, které se na výzkumu podílely:

  • Kalifornská univerzita v San Diegu
  • Akademie věd ČR
  • Slovenská akademie věd
  • Univerzita v Okinawě
  • Bogomoletzův ústav fyziologie v Kyjevě
  • Thajské národní centrum pro výzkum primátů

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH