Biomacromolecules: Polymerní nanosystémy pro účinnou inhibici galektinu-3

Marcela Filipová, vedoucí oddělení Biologické modely (ÚMCH AV ČR), uspěla spolu s kolegy z oddělení Biolékařské polymery (ÚMCH AV ČR), z Mikrobiologického ústavu AV ČR a Helmholtzova Institutu v Cáchách s výzkumem polymerních nanosystémů vhodných pro účinnou inhibici pro-rakovinné molekuly galaktinu-3. Výsledky výzkumu publikoval prestižní odborný časopis Biomacromolecules.

Glykopolymery, speciální polymerní nanosystémy, vyvinuté v ÚMCH AV ČR dokáží účinně vychytávat molekuly galektinu-3. Tyto molekuly produkované samotnými nádorovými buňkami cirkulují v krvi a oslabují imunitní systém, který se tak nemůže dostatečně účinně bránit proti invazi nádorových buněk. „Výhodou glykopolymerních nanosystémů je především jejich biokompatibilita, bezpečnost a možnost přizpůsobení jejich chemických vlastností konkrétnímu cíli, v tomto případě léčbě rakoviny. Navíc neobsahují žádné toxické léčivo, které by případně mohlo narušit zdraví pacienta. Tyto látky se zaměřují pouze na podporu imunitního systému daného pacienta a mohou tak být využity jako vhodné nástroje pro imunoonkoterapii,“ popisuje Marcela Filipová, vedoucí oddělení biologických modelů. Na výzkumu glykopolymerů vychytávajících molekulu galektin-3 úzce spolupracovala se skupinou Petra Chytila z oddělení biolékařských polymerů ÚMCH AV ČR, s výzkumníky vedených Pavlou Bojarovou z Laboratoře biotransformací z Mikrobiologického ústavu a s profesorem Lotharem Ellingem z Helmholtzova Institutu (Rýnsko-Vestfálská technická univerzita v Cáchách, Německo). Vědecký tým pracoval na chemické syntéze zahrnující vyvinutí glykopolymerů a následnou syntézu pro budoucí účely čtyři roky. Ohodnocení biologické účinnosti a funkčnosti glykopolymerů probíhá třetím rokem.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH