Biomacromolecules: Biomimetické hydrogely pro tkáňové inženýrství

Časopis Biomacromolecules zveřejnil nový výzkum z ÚMCH zabývající se injikovatelnými hydrogely na bázi biodegradovatelných poly(aminokyselin). Využití injikovatelných biomimetických hydrogelových matric v kombinaci s terapií kmenovými buňkami představuje perspektivní nástroj pro rozvoj miniinvazivní léčby degenerativních onemocnění kostí a chrupavek.

Vědcům z ÚMCH se podařilo připravit plně syntetické injikovatelné hydrogely, které jsou schopné napodobit vybrané rysy mezibuněčné hmoty živých tkání. „Syntetizované poly(aminokyselinové) prekurzory, s navázaným pro buňky adhezivním RGD peptidem, byly enzymatickou reakcí síťovány na hydrogely s různými fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Mechanické vlastnosti a doba zgelovatění byly optimalizovány pro enkapsulaci (transplantaci) krysích mezenchymálních kmenových buněk (rMSC),“ popisuje hlavní autorka vědeckého článku Dr. Jana Dvořáková (oddělení Biomateriály a bioanalogické systémy) a dodává: „Enkapsulované rMSC vykazovaly v hydrogelové matrici dlouhodobé přežití. Adheze, proliferace a komunikace buněk mezi sebou byla ovlivněna jak koncentrací RGD peptidu, tak tuhostí hydrogelu, v delším časovém horizontu i jeho degradací. Pro úspěšnou diferenciaci enkapsulovaných rMSC do požadované tkáně je kontrolované nastartování uvedených buněčných pochodů klíčové.“

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH