Biologicky rozložitelné nanočásticové nosiče léčiv

Vědci z ÚMCH se zaměřili na vývoj nových typů biologicky rozložitelných polymerních nosičů léčiv vhodných pro léčbu nádorových onemocnění. Výsledky výzkumu nového typu hvězdicových polymerů byly zveřejněny v časopise Macromolecules.

V odborné literatuře byla dosud popsána řada hydrofilních polymerních nosičů nízkomolekulárních protinádorových léčiv vyznačujících se dobrou rozpustností v tělních tekutinách, preferenční akumulací v nádorových tkáních a prodlouženou dobou působení. Ukazuje se ale, že mnoho z nich nemá pro účinné proniknutí do nádorové tkáně optimální velikost, a navíc se po splnění své biologické funkce hromadí v organismu.  Proto se vědci z ÚMCH rozhodli zaměřit svou pozornost na vývoj nových typů velikostně nastavitelných a biologicky odbouratelných polymerních nosičů léčiv.

Vědcům z oddělení Polymerní a koloidní imunoterapeutika, které působí v biotechnologickém a biomedicínském centru ve Vestci (BIOCEV), se podařilo připravit modulární, velikostně nastavitelné, nosiče na bázi hvězdicových polymerů složených z hydrofilních PHPMA nebo PEG ramen přichycených k cyklotrifosfazenovému jádru přes biodegradovatelné spojky. Připravené nanomateriály měly vhodné rozmezí hydrodynamických velikostí pro efektivní průnik do různých typů nádorových tkání a v podmínkách modelujících vnitrobuněčném prostředí se rozpadaly na nížemolekulární, z organismu snadno vyloučitelné fragmenty. Vhodnost použití těchto nosičů pro transport léčiv v in vivo podmínkách vědci demonstrovali úspěšným navázáním dvou typů protinádorových léčiv. Výsledky výzkumu zveřejnil prestižní časopis Macromolecules.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH