Hlavní stránka >> Studium >> Témata DDP
CZ | ENG

Témata doktorského studia

Témata pro rok 2017/2018

NázevŠkolitel
Vliv modifikovaného grafen oxidu na chování vícesložkových polymerních systémůIvan Kelnar
Nanocomposites with oriented filler phaseAdam Strachota
Biodegradovatelné polymerní systémy pro medicinální aplikaceMiroslav Šlouf
Fyzikálně-chemické procesy během utváření funkčních polymerních vrstev.Miroslava Dušková Smrčková
Hydrogely pro buněčné kultivace - design, botnání a deformační chování 3D struktur. Miroslava Dušková Smrčková
Inkorporace a řízené uvolňování farmakologicky aktivních látek z hydrogelových a nanovlákenných polymerních nosičůJakub Širc
Polymerní nosiče léčiv pro imunoonkoterapiiPetr Chytil
Na stimul reagující nanogely jako vícestupňové dopravní systémy léčiv Tomáš Etrych
Biodegradovatelná polymerní proléčiva pro cílenou inhibici metastatického procesuTomáš Etrych
Cílená polymerní kancerostatika nové generaceMichal Pechar
Polymerní nosiče léčiv s novými typy linkerůMartin Studenovský
Injikovatelné biomimetické hydrogely pro regenerativní medicínuVladimír Proks
Magnetické nanočástice s antibakteriálními vlastnostmi: Syntéza, charakterizace a biologické použití Daniel Horák
Příprava polymerních materiálů v mikrovlnném poliHynek Beneš
Dynamické povrchové napětí v taveninách polymerů.Josef Jůza
Vodivé polymerní kompozity s heterogenní fázovou strukturouZdeněk Starý
Studium samo-organizaci troiblokových poly(2-oxazoline) kopolymerůSergey Filippov
Studium mobility v supramolekulárních polymerních systémech pro medicínské aplikace moderními spektroskopickými metodami.Sergey Filippov
Biodegradovatelné polymerní nanočástice s bioaktivní složkou jako součástí polymerního řetězceMartin Hrubý
Binární hybridní nanočástice s polymerním obalem pro neinvazívní zobrazování Jan Kučka
Studie povrchových parametrů různých systémů „non-fouling“ polymerních kartáčů a jejich odezvy na vnější stimulyOgnen Pop-Georgievski
Afinitní optické biosensory pro lékařskou diagnostikuTomáš Riedel
Studium počátečních fází samouspořádávání během utváření biomimetických kotvících vrstevJan Svoboda
Nanostrukturované vodivé polymerní kompozityPatrycja Magdalena Bober
Vysokorychlostní superkondenzátory na bází vodivého polymeru Elena Tomšík
Výzkum polymerů a polymerních systémů pro fotonikuVěra Cimrová
Štěpení singletních excitonů v organických polovodičích pro solární články.Jiří Pfleger
Kvantově chemické modelování nanokompozitů kov/polymerPetr Toman
Větvené a roubované polymery a kopolymery studované kombinací statistických a fyzikálně chemických metodMiloš Netopilík
Syntéza a funkcionalizace polymerů pro použití v elektrochemii a přípravu iontově selektivních membrán.Miroslav Otmar
Exosomy a mikrovesikuly jako mezibuněčné komunikační jednotky po interakci buněk s polymerními léčivy a současně nosiče léčivOlga Janoušková
Studium interakce kmenových buněk s biokopatibilními polymerními systémy určenými pro tkáňové inženýrstvíOlga Janoušková
Mikročásticové kontrastní látky transformující budící signál pro biomedicinální aplikaceMichal Babič
Samoasociující multivrstevnaté filmy jako povlaky biomateriálů pro uvolňování proteinůDana Kubies
Vývoj protinádorových polymerních vakcínRichard Laga

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21