Představujeme se veřejnosti

Vysoká úroveň a kvalita výzkumné instituce se neodráží jen v počtech publikací, udělených patentech, či získaných grantech, ale úzce souvisí i se schopností přitažlivě představit veřejnosti dosažené výsledky. Proto se Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. jako celek snaží s věřejností co nejvíce komunikovat a vytvářet tak pozitivní obraz vědy jako nástroje vedoucího ke kvalitnějšímu životu.
Nedílnou součástí naší práce se tak staly dny otevřených dveří, ve kterých každý podzim otevíráme naše laboratoře návštěvníkům z řad veřejnosti. Na naše výroční konference – Kolokvia – zveme zástupce obce novinářů. Píšeme a spolupracujeme při tvorbě popularizačních článků, přednášek, rozhlasových či televizních pořadů. Krátký film „Polymery kolem nás“ připravený ve spolupráci s produkční společností Krátký film Praha nás provádí celou historií používání polymerních látek témeř od pravěku až do žhavé současnosti nanotechnologií a inteligentních materiálů. Pro studenty středních škol organizujeme kroužky chemie a exkurze a pro jejich pedagogy spoluorganizujeme kurzy praktické chemie v rámci projektu Otevřená věda.
Protože internet se již dávno stal významným zdrojem informací a médiem, pokusili jsme se vám přiblížit některé výsledky našich výzkumů v podobě zajímavostí z polymerní vědy i na této stránce.

Pro dosažení maximální efektivity komunikace s veřejností zřízeno Vzdělávací a informační středisko.

Vzdělávací a informační středisko

Vzdělávací a informační středisko (VIS) má za úkol především zajišťovat komunikaci Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., s laickou i odbornou veřejností a také vzdělávání a informovanost zaměstnanců našeho ústavu.
Komunikaci ústavu s veřejností zajišťujeme zejména formou dnů otevřených dveří, pořádáním exkurzí pro střední i vysoké školy, organizací kroužků chemie pro studenty a v rámci projektu Otevřená věda také spoluorganizací kurzů pro středoškolské pedagogy. Dny otevřených dveří jsou pořádány jednou ročně a veřejnost při nich může nejen nahlédnout pod pokličku makromolekulární chemie do našich laboratoří, ale také poznat naše vědecké pracovníky a diskutovat s nimi o více či méně sofistikovaných otázkách. Otevřeni jsme také kolektivům ze středních a vysokých škol, které s radostí provedeme laboratořemi našeho ústavu a poodhalíme roušku polymerní chemie. Pro vážné zájemce z řad středoškolských studentů naši pracovníci připravili v rámci kroužků chemie dobrodružnou cestu za poznáním krás organické chemie, polymerní chemie a biochemie.

Každý rok pořádá VIS celoústavní konferenci pod názvem Kolokvium (nejbližší 27. ročník proběhne ve dnech 26.2.-1.3.2018), na které pracovníci ústavu prezentují nové poznatky zjištěné během uplynulého roku. Kolokvium je každý rok příležitostí k diskuzi nad novými výsledky badatelských projektů a novými trendy v makromolekulární vědě.

Rovněž úzce spolupracujeme s Odborem mediální komunikace AV ČR na popularizaci vědy, a to především v rámci "Týdne vědy a techniky".

 

Struktura VIS

vedoucí: Michal Babič (tel. 296 809 227, babic)
 

Činnost VIS:

 • vytváření a udržování WWW stránek
  Josef Jůza, tel. 296 809 293, juza; Marcela Havelková
 • organizace přednáškového cyklu
  Petr Chytil, tel. 296 809 230, chytil; Libuše Brožová; Jana Kredatusová
 • laboratorní praktika studentů středních škol a vysokých škol
  Miroslav Janata, tel. 296 809 257, janata
 • organizace exkurzí a dnů otevřených dveří, provádění návštěv ústavem
  Petr Kadlec, tel. 296 809 274, kadlec
 • popularizační a osvětová činnost
  Michal Babič, tel. 296 809 227, babic

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21