Školitel
(případně konzultant)
Ing.Richard Laga, Ph.D.
Název tématuVývoj protinádorových polymerních vakcín
AnotaceV posledních letech nabývají na intenzitě snahy vědců využít v boji proti zhoubným nádorovým onemocněním součinnost chemických a imunologických prostředků. Hlavní výhoda tohoto kombinovaného chemicko-imunologického přístupu spočívá v rozpoznání a rozrušení nádorových buněk vlastním imunitním systémem pacienta aktivovaného pomocí vhodného imunoterapeutika - tzv. nádorově specifického antigenu, následovaného zastavením růstu, popř. zahubením nádorových buněk cytostatickou látkou. Navzdory dosaženým úspěchům skýtá léčba maligních onemocnění jednou či druhou terapeutickou technikou některá omezení, jakou jsou nižší účinnost léčby nádorů s heterogenní buněčnou populací v případě imunologického přístupu nebo cytotoxický účinek kancerostatik na zdravé buňky v případě chemického přístupu. Elegantní řešení nabízí využití biokompatibilních polymerních nosičů jako transportních systémů, a to jak pro peptidové antigeny, tak pro nízkomolekulární kancerostatika. Multivalentní charakter polymerních nosičů umožní konjugaci více typů antigenů na jeden řetězec, čímž vyvolá produkci více typů protilátek vůči nádorovým buňkám, a také zajistí kancerostatiku prodlouženou dobu cirkulace v krevním oběhu, zvýšenou akumulaci v nádorovém prostředí či řízené uvolňování léčiva uvnitř nádorových buněk. V projektu bude řešena syntéza a fyzikálně-chemická charakterizace jak konjugátů syntetických polymerů s peptidovými antigeny a pomocnými imunostimulačními látkami, tzv. adjuvancii, tak konjugátů s nízkomolekulárními kancerostatiky. Důraz bude kladen na posouzení vlivu složení a architektury polymerního nosiče, způsobu přichycení antigenu, adjuvancia a kancerostatika či způsobu a pořadí podání na biologické vlastnosti konjugátů in vitro i in vivo.

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21