Školitel
(případně konzultant)
Mgr.Martin Hrubý, DSc.
Název tématuBiodegradovatelné polymerní nanočástice s bioaktivní složkou jako součástí polymerního řetězce
AnotacePolymerní nanočástice reagující na změny prostředí jsou velmi vhodné jako nosiče pro aplikace v nanomedicíně při diagnóze a terapii četných onemocnění. Cílem dizertační práce je vývoj koncepčně nové platformy pro cílenou dopravu léčiv založené na biodegradovatelných polymerních nanočásticích reagujících na specifické vlastnosti vnějšího prostředí (přítomnost esteráz a reaktivních forem kyslíku) směřované na zánětlivé a maligní tkáně. V rámci práce připravené a studované nanočástice budou vyvinuty tak, aby degradovaly a uvolňovaly biologicky aktivní složky které jsou před degradací součástí polyesterového řetězce za takovýchto patologických podmínek. Součástí práce je syntéza a fyzikálně-chemická charakterizace monomerů, polymerů a nanočástic, studium uvolňování bioaktivních složek in vitro za modelových podmínek a ve spolupráci s biologickým pracovištěm vyhodnocení biologického chování.

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21