Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Josef Jůza, CSc.
Název tématuDynamické povrchové napětí v taveninách polymerů.
AnotaceČasový vývoj hodnot povrchových napětí naměřených metodou visící kapky je dán třemi složkami: ustavování tvaru kapky do stavu, kdy naměřený údaj odpovídá skutečné hodnotě, dále vývoji dynamického povrchového napětí danému fyzikálními změnami, a posléze chemickými změnami. Běžně se pracuje s hodnotami statického povrchového napětí, naměřené hodnoty však často dynamickému povrchovému napětí povrchu určitého stáří. Pro vývoj dynamického povrchového napětí bylo publikováno několik rovnic vycházejících z různého děje, kterým je změna řízena. Uchazeč by se po nastudování problematiky měl podílet na určení, které publikovaných rovnic a tím i mechanismů odpovídají vývoji povrchového napětí v jednotlivých materiálech za různých podmínek, a určení parametrů těchto rovnic. Uchazeč by měl mít znalosti zejména z fyzikální chemie. Protože při práci budou nutné úpravy měřicího softwaru, je vyžadována dovednost v programování v jazyce C. Dále znalost nebo ochota se naučit pracovat s nelineární regresí experimentálních dat.

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21