Školitel
(případně konzultant)
Ing.Daniel Horák, CSc.
Název tématuMagnetické nanočástice s antibakteriálními vlastnostmi: Syntéza, charakterizace a biologické použití
AnotaceAntibakteriální činidla jsou v současné době důležitá pro dezinfekce a k léčení infekčních chorob v lékařství. Jsou však toxická a bakterie jsou vůči nim odolné díky všeobecnému nadužívání antibiotik. Problém řeší kovové nanočástice se silnými antibakteriálními vlastnostmi jako je Ag, které lze připravit redukčními metodami. Důležité je zakotvit či enkapsulovat Ag nanočástice do nosiče, aby se staly nerozpustnými, podržely si své vlastnosti, byly koloidně stabilní, měly velký povrch přístupný pro molekulární interakce, a v neposlední řadě byly snadno manipulovatelné, směrovatelné a oddělitelné z kapalných prostředí. Z toho vyplývá potřeba mít k dispozici magnetické nosiče. Cílem práce je připravit superparamagnetické nanočástice oxidů železa s povrchovými stříbrnými povlaky s antibakteriálními vlastnostmi. Jejich fyzikálně chemické a antibakteriální vlastnosti budou charakterizovány a podmínky syntézy ovlivněné volbou reakčních parametrů budou korelovány s vlastnostmi částic. Nanočástice s povrchovou slupkou vykazující nejvyšší antibakteriální aktivitu budou nabídnuty ke komerčnímu využití.

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21