Školitel
(případně konzultant)
Ing.Michal Pechar, CSc.
Název tématuCílená polymerní léčiva nové generace
AnotaceSpojením syntetických a přírodních makromolekul lze získat sofistikované materiály zcela nových vlastností. Některé polymerní systémy jsou využívány pro řízené uvolňování a cílený transport léčiv. V projektu budou navrženy a syntetizovány hydrofilní syntetické polymery obsahující různé biologicky aktivní peptidy nebo proteiny. Tyto peptidy a proteiny (např. protilátky či jejich fragmenty) mohou sloužit jako směrující ligandy, které zajistí zvýšenou akumulaci polymeru nesoucího např. protinádorové léčivo v místě požadovaného účinku. Budou studovány různé způsoby připojení směrujících ligandů k polymernímu nosiči s cílem zachovat jejich maximální biologickou aktivitu. K tomu je možné využít např. nekovalentní interakce mezi peptidovými řetězci za vzniku tzv. „coiled coil“ motivu. Připravené polymerní nosiče budou nejčastěji na bázi kopolymerů N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidu či poly(ethylenoxidu). Pro studium vlastností připravených peptidů a hybridních kopolymerů bude využita řada fyzikálně-chemických metod, např. kapalinová chromatografie, hmotnostní spektroskopie, rozptyl světla, cirkulární dichroismus, NMR roztoku i pevné fáze. Biologické vlastnosti budou studovány na spolupracujícím biologickém pracovišti.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21