Praha hlavní nádraží - přístup ke stanovišti pro krátkodobé zastavení autobusů

  1. Vlastní stanoviště
  2. Přístup od vlaků
  3. Přístup z města a od metra

1. Vlastní stanoviště

Zastávky autobusů jsou umístěny před Fantovou budovou. Od Muzea následují postupně zastávka autobusů MHD před jižním křídlem budovy (červenožlutý sloupek a přístřešek), zastávka autobusů AE na letiště (před středním křídlem budovy), s modrým sloupkem zastávka mezinárodních a dálkových autobusových linek (přímo před východem z budovy), a před severním křídlem stanoviště pro krátkodobé zastavení autobusů.

Obrázek 1: Zastávka pro krátkodobé zastavení autobusů (vpředu)
Stanoviště autobusů před budovou hlavního nádraží v Praze


2. Přístup od vlaku

Při příjezdu vlakem přejděte podchodem na 1.nástupiště a sledujte žluté směrovky  k autobusovým stanovištím B1 a B2.

Obrázek 2:

Praha hl.n. - výstup z podchodu na 1. nástupiště

Podle orientačních tabulí "Nástupiště B1, B2 - směr letiště" projděte Fantovou kavárnou (bývalou odjezdovou halou Fantovy budovy nad prostředním podchodem) do Wilsonovy ulice ke stanovišti autobusů

Obrázek 3:
Praha hl.n. - průchod Fantovou budovou k zastávkám autobusů

3. Přístup od metra a z města


Při příchodu z města nebo příjezdu metrem vyjeďte po pohyblivých schodech na severním konci haly do mezipatra nové odbavovací haly k vyústění severního podchodu. 

Obrázek 4:
Eskalátory k severnímu podchodu


Odtud podle směrovek k nočním autobusům směr Severní Město vyjděte z haly doleva ke stanovišti taxislužby

Obrázek 5:

a


Zatočte doprava na schodiště k autobusovým zastávkám. Z něj vyjdete přímo u stanoviště autobusů.

Obrázek 6:

a