Informace

Od roku 2024 probíhá ústavní Kolokvium formou pravidelného měsíčního cyklu přednášek vědeckých pracovníků a Ph.D. studentů ústavu. Na Kolokviích budou klasicky prezentována aktuálně řešená vědecká témata a výsledky jednotlivých oddělení, dílčí a celkové výsledky projektů, nové metodiky a postupy, nové přístroje a jejich použití a také prezentovány přednášky pozvaných hostů.

Kolokvium bude probíhat jednou za měsíc, vždy ve čtvrtek odpoledne. Na programu daného Kolokvia budou zpravidla dvě až tři přednášky. Doporučená délka přednášky je 30 minut. Nicméně po předchozí domluvě se může délka přednášky upravit podle potřeb přednášejícího. Doporučovaný jazyk přednášky je angličtina.

Program přednášek budou s přednášejícími domlouvat zástupci Vzdělávacího a informačního střediska individuálně. Případní zájemci se však mohou přihlásit také sami emailem nebo osobně u Petra Šálka nebo Olgy Kočkové.

Přednášky Kolokvií může navštívit kdokoliv mimo ústav a není potřeba předchozí rezervace.

Pro přípravu prezentací můžete využít/využijte šablony, které jsou ke stažení na intrawebu.