Kolokvium 2024

Ústavní Kolokvium je pravidelným cyklem přednášek všech vědeckých pracovníků a Ph.D. studentů ústavu. Mimořádně v programu Kolokvií můžete najít i přednášky kolegyň a kolegů z jiných výzkumných pracovišť. Kolokvium je otevřeno také všech zájemcům mimo náš ústav.

Srdečně Vás zve Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v. v. i.