Představujeme se veřejnosti

Vysoká úroveň a kvalita výzkumné instituce se neodráží jen v počtech publikací, udělených patentech, či získaných grantech, ale úzce souvisí i se schopností přitažlivě představit veřejnosti dosažené výsledky. Proto se Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. jako celek snaží s věřejností co nejvíce komunikovat a vytvářet tak pozitivní obraz vědy jako nástroje vedoucího ke kvalitnějšímu životu.
Nedílnou součástí naší práce se tak staly dny otevřených dveří, ve kterých každý podzim otevíráme naše laboratoře návštěvníkům z řad veřejnosti. Na naše výroční konference – Kolokvia – zveme zástupce obce novinářů. Píšeme a spolupracujeme při tvorbě popularizačních článků, přednášek, rozhlasových či televizních pořadů. Krátký film „Polymery kolem nás“ připravený ve spolupráci s produkční společností Krátký film Praha nás provádí celou historií používání polymerních látek témeř od pravěku až do žhavé současnosti nanotechnologií a inteligentních materiálů. Pro studenty středních škol organizujeme kroužky chemie a exkurze a pro jejich pedagogy spoluorganizujeme kurzy praktické chemie v rámci projektu Otevřená věda.
Protože internet se již dávno stal významným zdrojem informací a médiem, pokusili jsme se vám přiblížit některé výsledky našich výskumů v podobě zajímavostí z polymerní vědy i na této stránce.

Pro dosažení maximální efektivity komunikace s veřejností zřízeno Vzdělávací a informační středisko.

Vzdělávací a informační středisko

Vzdělávací a informační středisko (VIS) má za úkol především zajišťovat komunikaci Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., s laickou i odbornou veřejností a také vzdělávání a informovanost zaměstnanců našeho ústavu.
Komunikaci ústavu s veřejností zajišťujeme zejména formou dnů otevřených dveří, pořádáním exkurzí pro střední i vysoké školy, organizací kroužků chemie pro studenty a v rámci projektu Otevřená věda také spoluorganizací kurzů pro středoškolské pedagogy. Dny otevřených dveří jsou pořádány jednou ročně a veřejnost při nich může nejen nahlédnout pod pokličku makromolekulární chemie do našich laboratoří, ale také poznat naše vědecké pracovníky a diskutovat s nimi o více či méně sofistikovaných otázkách. Otevřeni jsme také kolektivům ze středních a vysokých škol, které s radostí provedeme laboratořemi našeho ústavu a poodhalíme roušku polymerní chemie. Pro vážné zájemce z řad středoškolských studentů naši pracovníci připravili v rámci kroužků chemie dobrodružnou cestu za poznáním krás organické chemie, polymerní chemie a biochemie.

Každý rok pořádá VIS celoústavní konferenci pod názvem Kolokvium, na které pracovníci ústavu prezentují nové poznatky zjištěné během uplynulého roku. Kolokvium je každý rok příležitostí k diskuzi nad novými výsledky badatelských projektů a novými trendy v makromolekulární vědě.

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


European Polymer Congress 2021


Prague,
27. 6. - 2. 7. 2021


Institute of Macromolecular Chemistry CAS

Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život