Organizační schéma ÚMCH

Organizační schéma - centra

Management IMC AS

Director

Jiří Kotek PhD
tel.:+420-296 809 316
e-mail: office @imc.cas.cz

Collegium of director

Petr Štěpánek, DSc
Deputy Director (research)
Tel. +420-296 809 219
Hana Nádeníková, MS
Deputy Director (economics and administration)
Tel. +420-296 809 361
 
Jiří Brus, PhD
Deputy Director (PhD studies, relations with universities)
Tel. +420-296 809 350
Tomáš Etrych, PhD
(strategic projects)
Tel. +420-296 809 224
Zdeňka Sedláková, PhD
(research implementation and applications)
Tel. +420-296 809 255

 

Council of the Institute

Chairman: Zdenka Sedláková, PhD

Vice-chairman: Jiří Kotek, PhD

Internal members: Jiří Brus, PhD., Zdeněk Starý, PhD, Tomáš Etrych, PhD, Martin Hrubý, DSc, Petr Štěpánek, DSc

External members: prof. Karel Procházka, DSc (Faculty of Science, Charles University, Prague), prof. Jiří Brožek, PhD (Institute of Chemical Technology, Prague), Prof. Hynek Biederman, DSc (Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague),  assoc. prof. Jan Sedláček, PhD (Faculty of Science, Charles University, Prague)

Secretary: Mgr. Kateřina Nožárová

Supervisory Board of the Institute

Chairman: Prof. Vladimír Mareček, DSc (Academy of Sciences of the Czech Republic) (since 15 April 2009)
Vice-chairman: Zbyněk Pientka, PhD (since 2016)
Members: Ing. Luboš Novák, Ph.D. (Mega, a.s.), prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. (Faculty of Matematics and Physcics UK), Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. (Institute of Chemical Processes AS CR) (from 16 May 2017 to 15 May 2022)
Secretary: Mgr. Kateřina Nožárová


Past managements

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR
Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život