Ceny a ocenění

2007

Ing. Miroslav Bleha, CSc. a Ing. Luboš Novák, CSc.

V rámci udílení cen “Česká hlava” obdrželpracovník ústavu Ing. Miroslav Bleha, CSc., cenu „Invence“, a to společně s Ing. Lubošen Novákem, CSc., ze společnosti MEGA, a.s. Jedná se o ocenění za výzkum a vývoj ionexových membrán pro membránové procesy v ekologických i výrobních aplikacích.

Prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc. 

Na návrh Vědecké rady Akademie věd České republiky byla Učenou společností udělena prof. Ing. Pavlu Kratochvílovi, DrSc., čestná medaile za zásluhy o rozvoj vědy „DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS“.

RNDr. Danica Doskočilová, CSc.

Správní rada nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ udělila na základě návrhu předsedy Akademie věd České republiky “Medaili Josefa Hlávky” RNDr. Danici Doskočilové, CSc. Medaili obdržela za celoživotní mimořádně úspěšnou vědeckou činnost v oblasti fyzikální chemie, především za úspěchy v oblasti zavádění progresivních výzkumných metod, které významně přispěly k rozvoji fyzikální chemie a fyziky polymerů, za obětavou pedagogickou činnost a v neposlední řadě za občanskou statečnost.

Mgr. Martin Hrubý, PhD 

Mgr. Martin Hrubý, PhD. byl oceněn Správní radou nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, která mu udělila „Cenu Josefa Hlávky“, jež se uděluje talentovaným studentům pražských vysokých škol a brněnské techniky a mladým pracovníkům Akademie věd České republiky.

2006

Ing. Jiří Brus, PhD

V roce 2006 Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho našemu pracovníku Ing. Jiřímu Brusovi, Ph.D.

RNDr. Tomáš Etrych, PhD.

Správní rada nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ udělila „Cenu Josefa Hlávky“ pro talentované studenty pražských vysokých škol a brněnské techniky a mladé pracovníky Akademie věd České republiky RNDr. Tomáši Etrychovi, PhD.

Ing. Stanislav Kukla

Ing. Stanislav Kukla získal 2. místo v soutěži Cena za chemii 2006 organizovanou Francouzským velvyslanectvím ve spolupráci s firmou Rhodia pod záštitou J.-M. Lehna, nositele Nobelovy ceny.

Prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc.

Prof. P. Kratochvílovi, DrSc., byla rektorem VŠCHT Praha udělena Medaile Emila Votočka za zásluhy o rozvoj vědy a techniky.

2005

Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.

V rámci udílení cen “Česká hlava” obdržel prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. cenu „Invence“, a to společně s prof. RNDr. Blankou Říhovou, DrSc.

V tomtéž roce obdržel prof.Ing. Karel Ulbrich, DrSc. také čestnou Medaili Parlamentu České republiky.

2004

Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.

V roce 2004 obdržel Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. Čestnou medaili Ústavu polymerů Slovenské akademie Věd.

2002

Ing. Jiří Labský, CSc.

V rámci udílení cen “Česká hlava” obdržel Ing. Jiří Labský, CSc., „Národní cenu“, a to společně s Doc. MUDr. Karlem Smetanou, DrSc.
 

Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.

V tomtéž roce obdržel Prof.Ing. Karel Ulbrich, DrSc., Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vědu.

RNDr. Tomáš Etrych, PhD.

RNDr. Tomáš Etrych, PhD., obsadil 1. místo v soutěži „Prix de Pharmacie 2002“ pořádané Francouzským velvyslanectvím a firmou Aventis.

2001

Ing. Jiří Brus, PhD

V roce 2001 byl Ing. Jiří Brus, PhD. oceněn Správní radou nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, která mu udělila „Cenu Josefa Hlávky“, jež se uděluje talentovaným studentům pražských vysokých škol a brněnské techniky a mladým pracovníkům Akademie věd České republiky.

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


European Polymer Congress 2021


Prague,
27. 6. - 2. 7. 2021


Institute of Macromolecular Chemistry CAS

Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život