Institute of Macromolecular Chemistry
banner

Exhibitions 1980-1989

1980

1981

 • 5.1. Vladimír Kalenský: obrazy, knižní grafika
 • 19.1. Karel Petřík: grafika
 • 2.2. Vojtěška Vlčková: plastiky; Jindřich Špicner: fotografie
 • 16.2. 9 textilních výtvarníků: tapiserie
 • 2.3.-12.3. Jiří Schmidt: pastely a grafika
 • 16.3. Kurt Gebauer: plastiky, sochařské návrhy
 • 30.3. Jiří Žlebek: plastiky; Ondřej Michálek: grafika, kresby
 • 13.4. skupina Corpus: tvorba
 • 30.4. Otakar Štembera: obrazy
 • 18.5. Jiří Třeštík: keramika; Jaroslav Alt: obrazy
 • 1.6. Jaromír Zoul: obrazy
 • 22.6. Milada Trčková: grafika; Jitka Trčková: tapiserie; Jan Vít: plastiky
 • 10.8. Marie Davidová: keramika; Josef David: grafika
 • 31.8. Jaroslav Dostál: obrazy
 • 14.9. Gabriela Štanglová; Martin Pecháček: keramika; Zuzana Králová
 • 28.9. Alena Kučerová: grafika a reliéfy
 • 12.10. žáci S. Libenského (UMPRUM): umělecké sklo
 • 26.10. O.Štembera: obrazy s cest po SSSR
 • 16.11. Václav Mejvald: obrazy
 • 30.11. Jaromír Zemina: loutky, obrazy
 • 21.12. P. Skoupilová; St. Zajíčková, Z. Vinš: šperky, fotografie

1982

 • 11.1. Jiří Lír: obrazy; Jaroslava Hüttnerová: obrazy
 • 25.1. Jiří Kačer: obrazy; Karel Rossí: plastiky
 • 8.2. Jiří Mrázek: obrazy
 • 8.3. Olbram Zoubek: "Pro Evu", sochy a reliefy
 • 22.3. Jaroslav Kosek: výtvarné práce; a kol.mladých architektů a architekt.návrhy
 • 5.4. Stanislav Judl: oleje a kresby
 • 19.4. Marie Tefrová: obrazy
 • 3.5. Jaroslav Němec: obrazy
 • 24.5. Vladimír Janoušek: plastiky
 • 7.6. Jiřina Kaplická: akvarely
 • 21.6. skupina"Corpus": průřezy tvorbou
 • 2.8. Mojmír Hušek: obrazy
 • 30.8. Miroslav Bešcec: plastiky
 • 13.9. Viktor Kolář: fotografie
 • 27.9. Robert Hliněnský: obrazy a kresby
 • 11.10. Václav Cigler: sklo
 • 25.10. Viktor Konečný: kresby a plastiky
 • 8.11. Alena Čiperová: dřevoryty; František Šorm: plastiky
 • 22.11. Čestmír Kafka: koláže
 • 6.12. Lýdie Hladíková: grafika
 • 20.12. Kamila Šírová: keramika; Zdeněk Bugáň: ex libris

1983

 • 10.1. Anna Poustková: obrazy,grafika
 • 24.1. Milan Maryška: grafika
 • 7.2. Milan Maur: obrazy
 • 21.2. Marie Luisa: Hlobilová tapisérie
 • 7.3. Jaroslav: Urban: obrazy
 • 21.3. ing.arch. Jiří Voves: obrazy
 • 4.4. Jaroslav Zajíc: obrazy
 • 18.4. Miroslav Štofla: obrazy
 • 2.5. Jiří Šrámek: obrazy z Prahy
 • 16.5. skupina"Nová malba": obrazy
 • 30.5. Daisy Mrázková: grafika
 • 13.6. akad.arch. Tomáš Blažíček: obrazy,plastiky
 • 10.7. skupina počítačové grafiky: počítačová grafika
 • 29.8. Jana Reinerová: pražské motivy
 • 12.9. Zdeněk Hůla: obrazy,plastiky
 • 26.9. Václav Benda: obrazy, portréty
 • 10.10. Eva Brodská: tapestries
 • 24.10. Jaroslav Milovanský: obrazy
 • 7.11. Pravoslav Kotík: obrazy
 • 21.11. skupina studentů FAMU: fotografie
 • 5.12. Leonid Ochrmčuk: skládanky
 • 19.12. Jana Kánská: keramika

1984

 • 9.1. Bronislav Losenický: obrazy
 • 23.1. Václav Kalina: obrazy
 • 6.2. Alena Čechová: keramika; Světlana Dudková: šperk
 • 20.2. Jan Štrup: koláže a kresby
 • 5.3. Václav Boštík: obrazy,kresby
 • 19.3. Tvůrčí skupina"Hard": fotografie
 • 2.4. V.Pivovarov obrazy a kresby
 • 16.4. Marie Vlková: obrazy
 • 30.4. Ctibor Bayer: obrazy a plastiky
 • 14.5. Mir.Koryčan: kresby,obrazy, poezie
 • 28.5. Pavel Čampulka: obrazy
 • 11.6. Petr Navrátil: obrazy a kresby
 • 25.6. A. Dostálová-Kordíková: obrazy
 • 6.8. Věra Pavlásková: kresby
 • 27.8. Jan Tomášek: obrazy
 • 10.9. Vl.Mencl: obrazy
 • 27.9. Alois Milsimr: obrazy a kresby
 • 8.10. Bohuslava Olešová: kresby, reliéfy
 • 22.10. Marie Poláčková: kresby
 • 5.11. Jiří Toman: fotografie
 • 19.11. Libuše Wrbiková: gobelíny
 • 3.12. Dobroslav Foll: obrazy, mobily
 • 17.12. Jaromír Knotek: obrazy

1985

 • 7.11. V. Vlčková: drobná plastika; J. Špicner: fotografie
 • 21.1. Michal Resl: fotografie
 • 4.2. Nora Vlášková: obrazy
 • 18.2. Božena Kolská: keramika; Jaromír Cimbálník: obrazy
 • 4.3. Karel Nepraš: kresby,plastiky; Jan Stehlík: kresby
 • 18.3. Aleš Veselý: kresby
 • 1.4. N. Chvorinov: obrazy,koláže
 • 15.4. Bedřich Dlouhý: obrazy,kresby
 • 29.4. Jar. Němec: akvarely
 • 13.5. Dagmar Hanková: malby a kresby
 • 27.5. Miloš Bláha: fotografie
 • 10.6. Šárka Brtnová: obrazy, art protis
 • 24.6. Karel Peřina: obrazy, kresby
 • 8.7. Václav Hartman: grafika
 • 22.7. Aleš Houda: grafika
 • 5.8. F. Králík: kresby; M.Králík: medaile
 • 2.9. Milena Nečásková: obrazy
 • 16.9. Jarmila Šatavová: obrazy, kresby
 • 30.9. Ivan Kafka: fotografie
 • 21.10. Alena Kučerová: grafika
 • 4.11. výtvarná skupina: olejomalba, grafika
 • 18.11. Václav Stratil: kresby
 • 2.12. F. K. Foltýn: obrazy
 • 16.12. Aleš Hnízdil: grafika, lin. Plastika

1986

 • 6.1. L. Vilhelmová: ex libris, grafika; Petr Hejný: obrazy,kresby
 • 20.1. Blanka Lamrová: fotografie
 • 3.2. Stanislav Judl: sochy a obrazy
 • 17.2. Adéla Matasová: plastiky, kresby
 • 3.3. Gabriela Tůmová: paličkovaná krajka; Jana Jelenová-Homolová: obrázky na dřevě; Kat. Pavlíčková: šperky; Naděžda Staňková
 • 17.3. Zdeněk Prokop: obrazy
 • 1.4. Jasan Zoubek: plastiky
 • 14.4. Svatopluk Klimeš: prostor. papírové plastiky; Karel Pucherna: kresby
 • 28.4. Alois Milsimr: obrazy
 • 12.5. Jaroslav Róna: obrazy, skleněné plastiky
 • 26.5. Jana Olexová: obrazy
 • 16.6. František Skála ml: obrazy a plastiky
 • 30.6. Naděžda Synecká: grafika
 • 23.7. Jiří Wolker: obrazy
 • 11.8. Ondrej Bielak: dřevěné plastiky; Jindřiška Singhová: tapiserie
 • 1.9. Milan Racek: fotografie
 • 22.9. Miroslav Hilský: obrazy
 • 6.10. Frant. Doležal: obrazy
 • 20.10. Ivo Hais: souborná výstava
 • 3.11. František Janák: umělecké sklo
 • 17.11. Věra Janoušková: plastiky
 • 1.12. Jiří Bláha: loutky; Petr Poš: kresby
 • 15.12. Jiří Pošva: keramika

1987

 • 5.1. Václav Zykmund: obrazy
 • 19.1. Václav Jírovec: obrazy
 • 2.2. Jitka Hilská: obrazy
 • 16.3. Miroslav Šnajdr: obrazy, kresby
 • 6.4. Jana a Oto Bébarovi: grafika,keramika,kresby a obrazy
 • 27.4. Frant. Čížek: obrazy
 • 18.5. Jitka Sladká-Budínská: keramika, porcelán; Stanislav Alscher: obrazy
 • 8.6. Milan Knížák: obrazy, koláže
 • 29.6. Jiří Lacina: kresby
 • 20.7. Jiří Mocek: obrazy
 • 10.8. Pavel Kříž: obrazy, plastiky
 • 31.8. Marta Drozdová: keramika
 • 21.9. Viktor Hulík: koláže
 • 19.10. Zdenka Strobachová: studie
 • 2.11. Ladislav Paleček: fotografie
 • 16.11. Karel Malich: obrazy a objekty
 • 9.12. Daisy Mrázková: ilustrace; Olga Čechová: pro děti

1988

 • 4.1. Václav Rožánek: obrazy
 • 25.1. Karel Malich: obrazy
 • 12.2. Václav Boštík, Karel Malich; Margareta Titlová, Aleš Veselý: plastiky a obrazy; Jiří Sopko, St. Kolíbal
 • 15.2. Juraj Bartuzs: plastiky a obrazy
 • 7.3. Jiří Kalousek: obrazy
 • 28.3. Olga a Petr Hálákovi: keramika, obrazy
 • 11.4. Dagmar Hochová-Reinhardtová: fotografie
 • 2.5. Pavel Gallo: obrázky
 • 23.5. Noemi a Pavel Rejchrtovi: obrazy,řezby
 • 13.6. Olga Karlíková: obrazy, kresby
 • 4.7. Lenka Wilhelmová: volná; Josef Hlaváček: grafika
 • 25.7. Jiří Kubový: obrazy
 • 15.8. Miroslav Raab: obrazy
 • 29.8. M. Blabolilová: obrazy
 • 19.9. Štěpán Klas: plastiky; René Hora: šperky; Z. Krajčovičová-Koucká: gobelíny
 • 10.10. Anna Calgren, Allan Hough; Frant. Janák, Pavel Trnka; Durk Valkema, Pavel Werner: sklo
 • 14.11. Michal a Eva Jůzovi: keramika
 • 5.12. Jindřich Doubek: loutky

1989

 • 2.1. Miloš Šejn: kresby a objekty
 • 23.1. Rudolf Sikora: obrazy
 • 13.2. Lubomír Přibyl: obrazy a grafika
 • 6.3. Zorka Ságlová: tapisérie
 • 28.3. Ivana Šolcová: obrazy,grafika a sklo
 • 17.4. Eduard Ovčárek: frotáže a kresby
 • 8.5. František Králík: obrazy a kresby; Marek Králík: plastiky a kresby
 • 29.5. Eva Mansfeldová: obrazy a kresby
 • 19.6. Dalibor Chatrný: kresby
 • 10.7. Vladimíra Sedláková: obrazy
 • 14.8. Jaroslav Šesták: fotografie
 • 11.9. Alena Čechová: krajky
 • 9.10. Anna Vančátová: obrazy
 • 23.10. Jiří Hůla: obrazy
 • 13.11. Mojmír Hušek: obrazy
 • 4.12. Václav Ševčík: plakáty