Publikace Oddělení Optoelektronické jevy a materiály

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Cimrová V., Výprachtický D., Pokorná V.
Donor-acceptor copolymers containing bithiophene and dithiophenylthienothiadiazole units with fast electrochromic response
Journal of Materials Chemistry C. Roč. 7, č. 28 (2019), s. 8575-8584

Rais D., Menšík M., Paruzel B., Toman P., Pfleger J.
Concept of the time-dependent diffusion coefficient of polarons in organic semiconductors and its determination from time-resolved spectroscopy
Journal of Physical Chemistry C. Roč. 122, č. 40 (2018), s. 22876-22883

Dzhabarov V., Výprachtický D., Cimrová V.
Microwave-assisted and conventional synthesis, photophysics and electroluminescence of poly(9,9-dihexadecylfluorene-2,7-diyl-alt-2,2’-bithiophene-5,5’-diyl)
European Polymer Journal. Roč. 98, 2018, s. 420-429

Rais D., Menšík M., Paruzel B., Kurunthu D., Pfleger J.
Phonons spreading from laser-heated gold nanoparticle array accelerate diffusion of excitons in an underlying polythiophene thin film
Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 19, č. 16 (2017), s. 10562-10570

Cimrová V., Pokorná V., Výprachtický D.
Effects of alkyl or alkyloxy side chains in poly[4,6-bis(3'-dodecylthien-2'-yl)thieno[3,4-c][1,2,5]thiadiazole-5',5'-diyl-alt-2,5-di(alkyl or alkyloxy)-1,4-phenylene]: Synthesis, photophysics, and spectroelectrochemical and photovoltaic properties
Polymer. Roč. 118, 2017, s. 180-191

Toman P., Menšík M., Pfleger J.
Electric field dependence of charge mobility in linear conjugated polymers
Chemical Papers. Roč. 72, č. 7 (2018), s. 1719-1728

Menšík M., Pfleger J., Toman P.
Analysis of collision-controlled time dependence of diffusion coefficient of polaron pairs from transient absorption spectra of conducting polymers
Chemical Papers. Roč. 72, č. 7 (2018), s. 1729-1734

Piana F., Paruzel B., Pfleger J.
Influence of curing agent on dielectric properties of crosslinked poly(vinylalcohol-co-vinylcyanoethoxy)
Chemical Papers. Roč. 72, č. 7 (2018), s. 1811-1821

Pfleger J., Cimrová V.
Polymers for electronics and photonics: science for applications
Chemical Papers. Roč. 72, č. 7 (2018), s. 1561-1562

Menšík M., Toman P., Bielecka U., Bartkowiak W., Pfleger J., Paruzel B.
On the methodology of the determination of charge concentration dependent mobility from organic field-effect transistor characteristics
Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 20, č. 4 (2018), s. 2308-2319

Toman P., Menšík M., Bartkowiak W., Pfleger J.
Modelling of the charge carrier mobility in disordered linear polymer materials
Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 19, č. 11 (2017), s. 7760-7771


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život