Přístrojové vybavení Nanostrukturovaných polymerů a kompozit

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace
  • ARES – LS2 (Advanced Rheometrics Expansion System) - dynamic mechanical analysis

  • ARES – G2 - dynamic mechanical analysis

  • Miniextruder (DSM)

  • Laboratory Injection Molding apparatus (DSM)

  • Twin Screw Extruder DSE 20 (Brabender) – modular extruder

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život