Publikace Oddělení Biolékařské polymery

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Chytil P., Koziolová E., Etrych T., Ulbrich K.
HPMA copolymer-drug conjugates with controlled tumor-specific drug release
Macromolecular Bioscience. Roč. 18, č. 1 (2018), s. 1700209_1-1700209_15

Koziolová E., Kostka L., Kotrchová L., Šubr V., Konefal R., Nottelet B., Etrych T.
N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide-based linear, diblock, and starlike polymer drug carriers: advanced process for their simple production
Biomacromolecules. Roč. 19, č. 10 (2018), s. 4003-4013

Kotrchová L., Etrych T.
Synthesis of water-soluble star polymers based on cyclodextrins
Physiological Research. Roč. 67, Suppl. 2 (2018), s. S357-S365

Kotrchová L., Kostka L., Etrych T.
Drug carriers with star polymer structures
Physiological Research. Roč. 67, Suppl. 2 (2018), s. S293-S303

Kousalová J., Etrych T.
Polymeric nanogels as drug delivery systems
Physiological Research. Roč. 67, Suppl. 2 (2018), s. S305-S317

Chytil P., Šírová M., Kudláčová J., Říhová B., Ulbrich K., Etrych T.
Bloodstream stability predetermines the antitumor efficacy of micellar polymer-doxorubicin drug conjugates with pH-triggered drug release
Molecular Pharmaceutics. Roč. 15, č. 9 (2018), s. 3654-3663

Pola R., Král V., Filippov S., Kaberov L., Etrych T., Sieglová I., Sedláček J., Fábry M., Pechar M.
Polymer cancerostatics targeted by recombinant antibody fragments to GD2-positive tumor cells
Biomacromolecules. Roč. 20, č. 1 (2019), s. 412-421

Machová D., Koziolová E., Chytil P., Venclíková K., Etrych T., Janoušková O.
Nanotherapeutics with suitable properties for advanced anticancer therapy based on HPMA copolymer-bound ritonavir via pH-sensitive spacers
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. Roč. 131, 2018, s. 141-150

Raus V., Kostka L.
Optimizing the Cu-RDRP of N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide toward biomedical applications
Polymer Chemistry. Roč. 10, č. 5 (2019), s. 564-568

Klepac D., Kostková H., Petrova S., Chytil P., Etrych T., Kereiche S., Raška I., Weitz d. A., Filippov S.
Interaction of spin-labeled HPMA-based nanoparticles with human blood plasma proteins - the introduction of protein-corona-free polymer nanomedicine
Nanoscale. Roč. 10, č. 13 (2018), s. 6194-6204

Koziolová E., Chytil P., Etrych T., Janoušková O.
Ability of polymer bound P-glycoprotein inhibitor ritonavir to overcome multidrug resistance in various resistant neuroblastoma cell lines
Anti-Cancer Drugs. Roč. 28, č. 10 (2017), s. 1126-1130


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život