Publikace Oddělení Biolékařské polymery

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Chytil P., Koziolová E., Etrych T., Ulbrich K.
HPMA copolymer-drug conjugates with controlled tumor-specific drug release
Macromolecular Bioscience. Roč. 18, č. 1 (2018), s. 1700209_1-1700209_15

Chytil P., Šírová M., Kudláčová J., Říhová B., Ulbrich K., Etrych T.
Bloodstream stability predetermines the antitumor efficacy of micellar polymer-doxorubicin drug conjugates with pH-triggered drug release
Molecular Pharmaceutics. Roč. 15, č. 9 (2018), s. 3654-3663

Machová D., Koziolová E., Chytil P., Venclíková K., Etrych T., Janoušková O.
Nanotherapeutics with suitable properties for advanced anticancer therapy based on HPMA copolymer-bound ritonavir via pH-sensitive spacers
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. Roč. 131, 2018, s. 141-150

Klepac D., Kostková H., Petrova S., Chytil P., Etrych T., Kereiche S., Raška I., Weitz d. A., Filippov S.
Interaction of spin-labeled HPMA-based nanoparticles with human blood plasma proteins - the introduction of protein-corona-free polymer nanomedicine
Nanoscale. Roč. 10, č. 13 (2018), s. 6194-6204

Zaborova O., Filippov S., Chytil P., Kováčik L., Ulbrich K., Yaroslavov a. A., Etrych T.
A novel approach to increase the stability of liposomal containers via in prep coating by poly[n-(2-hydroxypropyl)methacrylamide] with covalently attached cholesterol groups
Macromolecular Chemistry and Physics. Roč. 219, č. 7 (2018), č. 1700508_1-1700508_5

Koziolová E., Chytil P., Etrych T., Janoušková O.
Ability of polymer bound P-glycoprotein inhibitor ritonavir to overcome multidrug resistance in various resistant neuroblastoma cell lines
Anti-Cancer Drugs. Roč. 28, č. 10 (2017), s. 1126-1130

Islam W., Fang J., Etrych T., Chytil P., Ulbrich K., Sakoguchi A., Kusakabe K., Maeda H.
HPMA copolymer conjugate with pirarubicin: in vitro and ex vivo stability and drug release study
International Journal of Pharmaceutics. Roč. 536, č. 1 (2018), s. 108-115

Ulbrich K., Holá K., Šubr V., Bakandritsos A., Tuček J., Zbořil R.
Targeted drug delivery with polymers and magnetic nanoparticles: covalent and noncovalent approaches, release control, and clinical studies
Chemical Reviews. Roč. 116, č. 9 (2016), s. 5338-5431

Šírová M., Strohalm J., Chytil P., Lidický O., Říhová B., Etrych T.
The structure of polymer carriers controls the efficacy of the experimental combination treatment of tumors with HPMA copolymer conjugates carrying doxorubicin and docetaxel
Journal of Controlled Release. Roč. 246, 2017, s. 1-11

Pechar M., Pola R., Janoušková O., Sieglová I., Král V., Fábry M., Tomalová B., Kovář M.
Polymer cancerostatics targeted with an antibody fragment bound via a coiled coil motif: in vivo therapeutic efficacy against murine BCL1 leukemia
Macromolecular Bioscience. Roč. 18, č. 1 (2018), s. 1700173_1-1700173 _11

Chytil P., Koziolová E., Janoušková O., Kostka L., Ulbrich K., Etrych T.
Synthesis and properties of star HPMA copolymer nanocarriers synthesised by RAFT polymerisation designed for selective anticancer drug delivery and imaging
Macromolecular Bioscience. Roč. 15, č. 6 (2015), s. 839-850


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život