Studium - NMR spektroskopie & Rtg. a neutronová difrakce

Doktorská studia

Téma Školitel /
Konzultant
Strukturní charakterizace energetických materiálů pomocí NMR spektroskopie RNDr Sabina Abbrent Nováková, PhD
Ing Libor Kobera, PhD