Archiv aktualit

new
Ostatní
Syntéza derivátu Ritonaviru a jeho připojení k polymernímu nosiči
new
Ostatní
Bioresource Technology: Nový typ polymerních membrán z ÚMCH
new
Ostatní
Zuzana Morávková a Rafał Konefał získali Prémii Otto Wichterleho
Dr. Zuzana Morávková z Oddělení vibrační spektroskopie a Dr. Rafał Konefał z Oddělení NMR spektroskopie převzali z rukou předsedkyně Akademie věd Prémii Otto Wichterleho.
new
Ostatní
Pokrok ve vývoji polymerních nosičů chemoterapeutik
new
Ostatní
Syntéza a strukturní charakterizace polyurethanů z obnovitelných surovin
new
Ostatní
Výzkum polymerních elektrolytů pro lithium-iontové baterie
new
Ostatní
Nová metoda skenovací elektronové mikroskopie
new
Ostatní
Vývoj a design perovskitových LED diod
new
Ostatní
Biologicky rozložitelné nanočásticové nosiče léčiv
new
Ostatní
Nový příspěvek z Oddělení biolékařských polymerů v časopise Pharmaceutics
new
Ostatní
Biomacromolecules: Biomimetické hydrogely pro tkáňové inženýrství
new
Ostatní
Nová generace zdravotnických prostředků navazující na HemaGel
Vědcům z ÚMCH se podařilo vyvinout novou generaci zdravotnických prostředků navazující na původní přípravek k urychlení hojení ran HemaGel.
new
Ostatní
EPF Inter-Congress Workshop
Na konci června 2021 budeme pořádat jednodenní on-line EPF Inter-Congress Workshop .
new
Ostatní
Ředitelem ÚMCH byl na další období jmenován Dr. Ing. Jiří Kotek
Dr. Ing. Jiří Kotek byl 1. dubna 2021 jmenován ředitelem Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. na druhé pětileté funkční období.
new
Ostatní
Výzkum vylepšení uspořádání tenkých vrstev blokového kopolymeru
new
Ostatní
Přehledový článek věnující se nanoterapeutikům na bázi HPMA kopolymerů
Komplexní přehledový článek popisující problematiku polymerních systémů HPMA spojenou s využitím tzv. EPR efektu v rámci léčby pevných nádorů.
new
Ostatní
Světlo-konvertující lantanidové nanočástice pro detekci lidského albuminu
new
Ostatní
Nový druh iontově vodivého materiálu pro výrobu bezpečnějších baterií
new
Ostatní
Polymerní nanoterapeutika z ÚMCH v Journal of Controlled Release
new
Ostatní
Úspěch oddělení NMR spektroskopie v Inorganic Chemistry
divider