Archiv aktualit

new
Ostatní
Optické zobrazování za pomoci fluorescenčních značek zkresluje biodistribuci a hromadění v nádorové tkáni
Nově publikovaná studie porovnává biodistribuci a akumulaci čtyř fluorescenčně značených polymerních konjugátů a samotných nízkomolekulárních fluorescenčních značek v nádorových buňkách.
new
Ostatní
Nový způsob přípravy senzorové vrstvy pomocí kyselé polymerace
Časopis Journal of Materials Chemistry B zveřejnil studii představující nový způsob syntézy senzorové vrstvy na bázi filmu PANI a chelatačních činidel pro potenciometrickou detekci železa.
new
Ostatní
PhD projekty – Přijímací řízení
Příjem přihlášek byl uzavřen, probíhá vyhodnocování a výběr uchazečů, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
new
Ostatní
Wiley Encyklopedie: Mikromechanické vlastnosti polymerů
Miroslav Šlouf, vedoucí oddělení Morfologie polymerů, připravil novou kapitolu do 4. vydání Encyklopedie vědy a technologie polymerů (Wiley).
new
Ostatní
Makroporézní vodivé materiály pro superkondenzátory
Časopis Materials Chemistry and Physics zveřejnil studii zabývající se výzkumem makroporézních vodivých materiálů pro superkondenzátory.
new
Ostatní
Welcome Meeting: UNESCO/IUPAC postgraduální kurz polymerních věd
Oficiálně jsme odstartovali již 27. ročník mezinárodního postgraduálního kurzu polymerních věd, který pořádáme pod záštitou Akademie věd ČR, UNESCO a IUPAC/Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii.
new
Ostatní
Polymery pro efektivnější skladování energie
Výzkumníci z ÚMCH popsali slibný přístup využití polymerů pro účinné skladování energie za pomoci použití iontů hliníku pro akumulaci energie v organickém polymeru-polyanilinu.
new
Ostatní
Genová terapie pro pacienty s poraněním míchy
Mezinárodní tým vědců pokračuje ve výzkumu genové terapie pro pacienty trpící neuropatií. Výsledky nové studie byly zveřejněny v časopisu Molecular Therapy.
new
Ostatní
Vědavýzkum.cz: Věda do praxe
O zkušenostech s transferem vědeckých výsledků hovořil v článku pro portál Vědavýzkum.cz dr. Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů.
new
Ostatní
Ředitel ÚMCH Jiří Kotek obdržel v Lyonu čestný doktorát
Jiří Kotek převzal čestný doktorát Národního institutu aplikovaných věd v Lyonu.
new
Ostatní
Nanočástice pro radioterapii onkologických onemocnění
Polymerní chemici pokračují ve výzkumu samouspořádaných nanočástic pro radioterapii onkologických onemocnění.
new
Ostatní
Národní ústav pro výzkum rakoviny
Zlepšit diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění by chtěli vědci v nově založeném Národním ústavu pro výzkum rakoviny. Do projektu se zapojí i výzkumníci z ÚMCH.
new
Ostatní
Polymerní systémy pro léčbu metastazujících nádorů
Nová studie vědců z ÚMCH na obálce a jako hlavní článek časopisu Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine.
new
Ostatní
Nová publikace v Biomacromolecules
Výzkumníkům z Akademie věd se podařilo rozpoznat a detailně popsat protinádorovou aktivitu u derivátu Ritonaviru.
new
Ostatní
Polymerní senzor pro detekci iontů železa
Výsledky spolupráce vědců napříč odděleními ÚMCH v časopisu Biosensors.
new
Ostatní
Náhrada jednorázových plastů
by neměla být na jedno použití
Dr. Hynek Beneš z Oddělení zpracování polymerních materiálů poskytl komentář České tiskové kanceláři (ČTK) k novele týkající se zákazu výroby vybraných jednorázových výrobků z plastu.
new
Ostatní
Dny otevřených dveří 2022
Srdečně vás ve dnech 2. a 3. listopadu zveme do ÚMCH na Dny otevřených dveří. Těšíme se na setkání se všemi fanoušky polymerních věd!
new
Ostatní
Nanogely pro potlačení účinku prozánětlivých enzymů
Polymerní chemici z Petřin pracují na vývoji hydrofilních nanočástic pro potlačení účinku protizánětlivých procestů.
new
Ostatní
Vědci objasnili, jak zvýšit účinnost solárních článků s perovskity
Mezinárodnímu týmu výzkumníků vedenému profesorem Feng Gao z Univerzity v Linköpingu se podařilo objasnit, jak zvýšit účinnost solárních článků s perovskity. Na výzkumu se významně podíleli také vědci z Ústavu makromolekulární chemie. Výsledky studie byly zveřejněny v časopisu Science.
new
Ostatní
Polymery 2022
Začátek října patří konferenci Polymery 2022, kterou letos organizuje Ústav makromolekulární chemie AV ČR.
divider