Archiv aktualit

new
Ostatní
Syntéza a strukturní charakterizace polyurethanů z obnovitelných surovin
new
Ostatní
Výzkum polymerních elektrolytů pro lithium-iontové baterie
new
Ostatní
Nová metoda skenovací elektronové mikroskopie
new
Ostatní
Vývoj a design perovskitových LED diod
new
Ostatní
Biologicky rozložitelné nanočásticové nosiče léčiv
new
Ostatní
Nový příspěvek z Oddělení biolékařských polymerů v časopise Pharmaceutics
new
Ostatní
Biomacromolecules: Biomimetické hydrogely pro tkáňové inženýrství
new
Ostatní
Nová generace zdravotnických prostředků navazující na HemaGel
Vědcům z ÚMCH se podařilo vyvinout novou generaci zdravotnických prostředků navazující na původní přípravek k urychlení hojení ran HemaGel.
new
Ostatní
EPF Inter-Congress Workshop
Na konci června 2021 budeme pořádat jednodenní on-line EPF Inter-Congress Workshop .
new
Ostatní
Ředitelem ÚMCH byl na další období jmenován Dr. Ing. Jiří Kotek
Dr. Ing. Jiří Kotek byl 1. dubna 2021 jmenován ředitelem Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. na druhé pětileté funkční období.
new
Ostatní
Výzkum vylepšení uspořádání tenkých vrstev blokového kopolymeru
new
Ostatní
Přehledový článek věnující se nanoterapeutikům na bázi HPMA kopolymerů
Komplexní přehledový článek popisující problematiku polymerních systémů HPMA spojenou s využitím tzv. EPR efektu v rámci léčby pevných nádorů.
new
Ostatní
Světlo-konvertující lantanidové nanočástice pro detekci lidského albuminu
new
Ostatní
Nový druh iontově vodivého materiálu pro výrobu bezpečnějších baterií
new
Ostatní
Polymerní nanoterapeutika z ÚMCH v Journal of Controlled Release
new
Ostatní
Úspěch oddělení NMR spektroskopie v Inorganic Chemistry
new
Ostatní
Biomacromolecules: Polymerní nanosystémy pro účinnou inhibici galektinu-3
new
Ostatní
PhD projekty – Přijímací řízení 2021/2022
Hledáme nové doktorandy se zájmem o pokročilý materiálový a biomedicinální výzkum prohlubující znalosti makromolekulární vědy.
Uzávěrka registrací je 8. března 2021.
new
Ostatní
AV ČR a Univerzita Karlova se domluvily na další spolupráci v BIOCEVu
Dvě největší vědecko-vzdělávací instituce budou i nadále spolupracovat v rámci centra BIOCEV.
new
Ostatní
Zemřel profesor Karel Dušek, věnoval se výzkumu polymerních gelů
Vedení Ústavu makromolekulární chemie AV ČR s hlubokým zármutkem oznamuje, že v pátek 30. října 2020 zemřel profesor Karel Dušek.
divider