Archiv aktualit

new
Ostatní
Plazmonické Ag/Cu/PEG nanokapaliny připravené při kontaktu pevných látek s kapalinami v plynné fázi
Časopis Nanoscale Advances zveřejnil postup přípravy nanokapalin, který nabízí vynikající platformu pro základní výzkum nevodných nanokapalin, přičemž interakce kov-polymer a kov-kov nejsou narušeny přítomností rozpouštědel nebo chemických reziduí.
new
Ostatní
Nový, teplotně nezávislý polymerní systém pro kultivaci a nedestruktivní sklizeň buněk
Mezinárodnímu týmu vědců se podařilo vyvinout nový a univerzální, teplotně nezávislý systém pro nedestruktivní sklizeň buněk. Biofunkcionalizací polymerních kartáčů byly připraveny povrchy umožňující adhezi, kultivaci a následnou řízenou sklizeň fibroblastů.
new
Ostatní
Polymerní nosiče antimikrobiálních peptidů s různým typem uvolňování
Časopis Pharmaceutics zveřejnil článek představující návrh, syntézu a předběžné biologické výsledky polymerních konjugátů nesoucích antibakteriální peptid.
new
Ostatní
Polypyrrol-bariumferitové magnetické kryogely pro čištění vody
Vědcům z ÚMCH se podařilo syntetizovat účinné adsorbenty pro čištění vody se zvýšeným adsorpčním výkonem a možností snadnějšího oddělování od jiných látek roztoku pomocí magnetického pole.
new
Ostatní
Nová technologie zrychlí, usnadní a zlevní imunochemické testování
Vědci ve spolupráci s vývojáři z průmyslu vyvinuli technologii, která umí připravit plně syntetický polymer a výrazně zjednoduší i zlevní provádění analýz, jež mají za cíl prokázat přítomnost patogenu nebo specifické protilátky v organismu.
new
Ostatní
Obří polymerní vezikuly připravené pomocí mikrofluidického zařízení na bázi PDMS
Mezinárodnímu týmu vědců se podařilo vyvinout obří polymerní vezikuly reagující na změny pH.
new
Ostatní
Řízená radikálová polymerizace 2-hydroxyethylmethakrylátu v nepolárním rozpouštědle
Vědci z ÚMCH popsali, jak může být 2-hydroxyethylmethakrylát (HEMA) rychle polymerizován kontrolovaným způsobem umožňujícím vznik poly(HEMA) s vysokou molekulovou hmotností a poskytujícím přímý přístup k amfifilním kopolymerům.
new
Ostatní
Optické zobrazování za pomoci fluorescenčních značek zkresluje biodistribuci a hromadění v nádorové tkáni
Nově publikovaná studie porovnává biodistribuci a akumulaci čtyř fluorescenčně značených polymerních konjugátů a samotných nízkomolekulárních fluorescenčních značek v nádorových buňkách.
new
Ostatní
Nový způsob přípravy senzorové vrstvy pomocí kyselé polymerace
Časopis Journal of Materials Chemistry B zveřejnil studii představující nový způsob syntézy senzorové vrstvy na bázi filmu PANI a chelatačních činidel pro potenciometrickou detekci železa.
new
Ostatní
PhD projekty – Přijímací řízení
Příjem přihlášek byl uzavřen, probíhá vyhodnocování a výběr uchazečů, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
new
Ostatní
Wiley Encyklopedie: Mikromechanické vlastnosti polymerů
Miroslav Šlouf, vedoucí oddělení Morfologie polymerů, připravil novou kapitolu do 4. vydání Encyklopedie vědy a technologie polymerů (Wiley).
new
Ostatní
Makroporézní vodivé materiály pro superkondenzátory
Časopis Materials Chemistry and Physics zveřejnil studii zabývající se výzkumem makroporézních vodivých materiálů pro superkondenzátory.
new
Ostatní
Welcome Meeting: UNESCO/IUPAC postgraduální kurz polymerních věd
Oficiálně jsme odstartovali již 27. ročník mezinárodního postgraduálního kurzu polymerních věd, který pořádáme pod záštitou Akademie věd ČR, UNESCO a IUPAC/Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii.
new
Ostatní
Polymery pro efektivnější skladování energie
Výzkumníci z ÚMCH popsali slibný přístup využití polymerů pro účinné skladování energie za pomoci použití iontů hliníku pro akumulaci energie v organickém polymeru-polyanilinu.
new
Ostatní
Genová terapie pro pacienty s poraněním míchy
Mezinárodní tým vědců pokračuje ve výzkumu genové terapie pro pacienty trpící neuropatií. Výsledky nové studie byly zveřejněny v časopisu Molecular Therapy.
new
Ostatní
Vědavýzkum.cz: Věda do praxe
O zkušenostech s transferem vědeckých výsledků hovořil v článku pro portál Vědavýzkum.cz dr. Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů.
new
Ostatní
Ředitel ÚMCH Jiří Kotek obdržel v Lyonu čestný doktorát
Jiří Kotek převzal čestný doktorát Národního institutu aplikovaných věd v Lyonu.
new
Ostatní
Nanočástice pro radioterapii onkologických onemocnění
Polymerní chemici pokračují ve výzkumu samouspořádaných nanočástic pro radioterapii onkologických onemocnění.
new
Ostatní
Národní ústav pro výzkum rakoviny
Zlepšit diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění by chtěli vědci v nově založeném Národním ústavu pro výzkum rakoviny. Do projektu se zapojí i výzkumníci z ÚMCH.
new
Ostatní
Polymerní systémy pro léčbu metastazujících nádorů
Nová studie vědců z ÚMCH na obálce a jako hlavní článek časopisu Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine.
divider