Hlavní stránka


Katalog 


E - časopisy


Tištěné časopisy

Databáze


E - knihy

Vzdálený přístup


TIŠTĚNÉ ČASOPISECKÉ TITULY


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
aktuálně odebírané tištěné časopisy
časopisy přístupné online
tištěné časopisy - ukončený odběrISSN Název časopisu Vydavatel, země vydání Odebíráme v letech Poslední / aktuální číslo Chybějící čísla [vol.; rok; číslo]
0001-4842 Accounts of Chemical Research ACS 22(1989)-34(2001) 34(2001)12  
online: 1(1968)-    
ACS Polymeric Materials Science Engineering viz: Polymeric Materials
1742-7061 Acta Biomaterialia Elsevier only online: 1(2005)-    
0365-110X Acta Crystallographica IUCr / Wiley 1(1948)-23(1967) 23(1967)7    
0567-7394 Acta Crystallographica A: Crystal Physics, Diffraction, Theoretical and General Crystallography IUCr / Wiley A24(1968)-A38(1982) A38(1982)6    
0108-7673 Acta Crystallographica A: Foundations of Crystallography IUCr / Wiley A39(1983)-A48(1992) A48(1992)6
online: 53 (1997)-    
0567-7408 Acta Crystallographica B: Structural Crystallography and Crystal Chemistry IUCr / Wiley B24(1968)-B38(1982) B38(1982)12
 
0108-7681 Acta Crystallographica B: Structural Science IUCr / Wiley B39(1983)-B48(1992) B48(1992)6
online: 53(1997)-    
0108-2701 Acta Crystallographica C: Crystal Structure Communications IUCr / Wiley C39(1983)-C48(1992) C48(1992)12  
online: 53(1997)-    
0907-4449
Acta Crystallographica D: Biological Crystallography
IUCr / Wiley
only online: 53(1997)-


1600-5368
Acta Crystallographica E: Crystallographic Communications do 2007
Acta Crystallographica E od 2008
IUCr / Wiley
only online: 57(2001)-


2053-230X
Acta Crystallographica F
IUCr / Wiley
only online: 63(2005)-


0323-7648 Acta Polymerica- Full:49(1998)-50(1999)
dále viz: Macromolecular Chemistry and Physics
Wiley 30(1979)-50(1999) 50(1999)11/12 33(1982)1
35(1984)8
online: 49(1998)-50(1999)    
1527-2648 Advanced Engineering Materials Wiley only online: 1(1999)-    
1616-301X Advanced Functional Materials Wiley 11(2001), 13(2003)- 26(2016)36
 
online: 6(1996)-                        
 
0935-9648 Advanced Materials Wiley 9(1997)- 28(2016)36

online: 10(1998)-    
1521-3987
Advanced Synthesis and Catalysis
Wiley
online: 338(1996)-356(2014)1


0001-8686 Advances in Colloid and Interface Science Elsevier 1(1967)-21(1984) 21(1984)3/4  
online: 43(1993)-    
0065-3195 Advances in Polymer Science
dříve viz Fortschritte der Hochpolymeren Forschung
Springer 4(1965)- 273(2016)
online: 127(1997)-    
1210-9525 Akademický bulletin AV ČR poslední tři roky (2016)9
online: (1998)-    
0002-9297 American Journal of Human Genetics Elsevier
only online: 1(1949)-

0003-2454 Analyst Royal Society of Chemistry
only online: 133(2008)-

0003-2700 Analytical Chemistry
dříve viz Industrial and Eng. Chemistry. Analytical Ed.
American Chem. Soc. 19(1947)-81(2009)24 81(2009)24  
online: 1(1929)-    
1759-9660 Analytical Methods Royal Society of Chemistry
only online: 1(2009)-

0044-8249 Angewandte Chemie Wiley- VCH 45(1932)-47(1934)
64(1952)
67(1955)-93(1981)
93(1981)12 45(1932)13
46(1933)41
47(1934)52
online: 109(1997)-    
0570-0833 Angewandte Chemie, Int. Edition in English Wiley- VCH 30(1991)-36(1997) 37(1998)24  
1433-7851 Angewandte Chemie, International Edition Wiley- VCH 37(1998)-41(2002) 41(2002)24  
online: 36(1997)-    
0003-3146 Angewandte Makromolekulare Chemie - Full: 254(1998)-273(1999)
od roku 2000 viz Macromolecular Materials and Engineering
Wiley 1(1967)-22(1972)
24(1972)-273(1999)
273(1999)  
online: 254(1998)-273(1999)    
Annalen der Chemie viz Liebigs Annalen der Chemie
Applied Biomaterials viz Journal of Biomedical Materials Research
0260-1818 Annual Reports on the Progress of Chemistry. Section A Royal Society of Chemistry
only online: 104(2008)- 109(2013)

0069-3030 Annual Reports on the Progress of Chemistry. Section B Royal Society of Chemistry
only online: 104(2008)- 109(2013)

0260-1826 Annual Reports on the Progress of Chemistry. Section C Royal Society of Chemistry
only online: 104(2008)- 109(2013)

0937-9347 Applied Magnetic Resonance Springer 12(1997)-29(2005) 29(2005)4  
online: 12(1997)-

0003-6935 Applied Optics Optical Society of America 4(1969)-30(1991)
31(1992) pouze do č.6
31(1992)6 21(1982)15
29(1990)16
31(1992)7-36 
0003-6951 Applied Physics Letters AIP Publishing
only online: 1(1984)- ,
12 month delay


0570-4898 Applied Polymer Symposia Wiley- VCH 1(1965)-55(1994) 55(1994)  
0003-7028 Applied Spectroscopy Society for Applied Spectroscopy 6(1951)-10(1956)
14(1960)-35(1981)
35(1981)6  
1073-1199 Artificial Cells, Blood Substitutes and Biotechnology dříve viz Biomaterials, Artificial Cells and Immobilization Boitechnology Dekker
- od 2005 Taylor and Francis
31(2003)-36(2008) 36(2008)6  
online: 29(2001)-40(2012)
   
Od roku 2013 změna názvu na:
1073-1199
Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology
Taylor and Francis
online: 41(2013)-, 18 month delay


0005-9021 Berichte der Bunsen Gesellschaft für Physikalische Chemie
dříve viz Zeitschrift fur Elektrochemie.
Od r. 1999 volně navazuje Physical Chemistry Chemical Physics.
GE 67(1963)-83(1979) 83(1979)12 77(1973)9-12
0365-9496 Berichte der deutschen Chemischen Geselschaft
od r. 1919  viz Berichte der deutschen Chemischen Geselschaft A + B
GE 1892 referate
45(1912)-50(1917)
50(1917)12  
A: 0365-947X
B: 0365-9488
Berichte der deutschen Chemischen Geselschaft A + B
dříve Berichte der deutschen Chemischen Geselschaft
GE 54(1921)
57(1924)-58(1925)
60(1927)-77(1944) 
77(1944)10 77(1944)11,12
Od roku 1947 viz Chemische Berichte
1043-1802 Bioconjugate Chemistry American Chem. Soc. 13(2002)-20(2009)12 20(2009)12
 
online: 1(1990)-    
1525-7797 Biomacromolecules American Chem. Soc. 1(2000)-10(2009)12 10(2009)12
 
online: 1(2000)-    
0142-9612 Biomaterials Elsevier 1(1980)- 108(2016)
 
online: 14(1993)-    
0890-5533 Biomaterials, Artificial Cells and Artificials Organs Decker
15(1987)-17(1989) 17(1989)5  
Od roku 1991 změna názvu na:
1055-7172 Biomaterials, Artificial Cells and Immobilization Biotechnology
dále viz Artificial Cells, Blood Substitutes and Biotechnology
Dekker 19(1991)-21(1993) 21(1993)5  
0090-5488 Biomaterials, Medical Devices and Artificial Organs
od roku 1987 viz Biomaterials, Artificial Cells and Artificial Organs
Dekker 5(1977)-14(1986) 14(1986)5 6(1978)4
2047-4830 Biomaterials Science Royal Society of Chemistry online: 1 (2013)-
 
0132-3423 Bioorganičeskaja chimija Nauka 6(1980)-16(1990) 16(1990)12  
0233-7657 Biopolimery i kletka Nauk. Dumka 1(1985)-6(1990) 6(1990)6 2(1986)3 
online: 1(1985)-


0006-3525 Biopolymers Wiley 1(1963)-98(2012) 98(2012)6 27(1988)3
19(1980)11
online: 38(1996)-    
0006-3592 Biotechnology and Bioengineering Wiley 22(1980)-38(1991) 38(1991)11  
online: 49(1996)-    
  Biotechnology and Bioengineering Symposium   11(1981)-17(1986) 17(1986)  
0508-3443 British Journal of Applied Physics
od roku 1968 pokračuje jako: British Journal of Applied Physics, Journal of Physics D, series 2
Institute of Physics 1(1950)-18(1967)
Supplementy k roku 1951-1957 č. 1-6
18(1967)12  
0262-8171 British Journal of Applied Physics, Journal of Physics D, series 2
od roku 1970 změna názvu viz: Journal of Physics D: Applied Physics
Institute of Physics 1(1968)-2(1969) 2(1969)4  
0007-1641 British Polymer Journal
od roku 1991 viz Polymer International
Wiley 1(1969)-3(1971)
6(1974)-12(1980)
14(1982)-23(1990)
23(1990)4 1(1969)1, 2 
0009-2673 Bulletin of the Chemical Society of Japan Chemical Society of Japan 36(1963)-49(1976) 49(1976)12 41(1968)4,5 
online: 1(1926)-64(1991)    
0023-6071 Bulletin of the Institute for Chemical Research, Kyoto University Kyoto University Institute for Chemical Research 44(1966)-72(1994) 72(1994)5-6  
0008-6215 Carbohydrate Research Elsevier 159(1987)-211(1991) 211(1991)  
online: 238(1993)-    
2044-4753 Catalysis Science & Technology Royal Society of Chemistry
only online: 1(2011)-

1439-4227 ChemBioChem Wiley 1(2000)-2(2001) 2(2001)11  
online: 1(2000)-15(2014)2    
1867-3899
ChemCatChem
Wiley
online: 1(2009)-6(2014)1


0009-2258
1082-8966
Chemical Abstracts (vč. Patent Index, Autor Index,General Subject Index, Chemical Substance Index, Formula Index )
od roku 1997 na CD ROM
Chemical Abstracts Service 13(1919)
15(1921)-16(1922)
20(1926)-125(1996)
126(1997)-
151(2009)26  
0009-2258 Chemical Abstracts- Decennial Index Chemical Abstracts Service 3/21-30(1927-1936)
5/41-50 (1947-1956)
50(1956)24  
0097-6474 Chemical Abstracts- Collective Index Chemical Abstracts Service 6/51-55(1957-1961)
10/86-95(1977-1981)
95(1981)26  
0093-058X Chemical Abstracts- Registry Handbook Chemical Abstracts Service 1965-1981 1981  
0738-6222 Chemical Abstracts- Service Source Index Chemical Abstracts Service 1907-2009 2009   
0009-2258 Chemical Abstracts- Index Guide Chemical Abstracts Service 1977-1996 1996  
1359-7345 Chemical Communications alt. náz. ChemComm
do r.1995 viz JCS: Chemical Communications
Royal Society of Chemistry (1996)-(2004) (2004)24  
online: (2008)-     
1527-4799 Chemical Innovation
dříve viz: CHEMTECH
ACS 30(2000) 30(2000)12  
0366-6352 Chemický ústav SAV 1(1947)-60(2006) 60(2006)6 31(1977)3-6 
online: 1(1947)-59(2005)
Springer: 60(2006)-68(2014)
   
0009-2614 Chemical Physics Letters Elsevier 1(1967)-30(1975) 30(1975)3  
online: 201(1993)-     
0009-2665 Chemical Reviews ACS 36(1945)-109(2009)12 109(2009)12
 
online: 1(1924)-     
2041-6520 Chemical Science Royal Society of Chemistry
only online: 1(2010)-

0306-0012 Chemical Society Reviews Royal Society of Chemistry 1(1972)-33(2004) 33(2004)9  
online: 37(2008)-    
0948-1907 Chemical Vapor Deposition
původně příloha časopisu Advanced Materials
Wiley 3(1997)-10(2004) 10(2004)6  
online: 1(1995)-    
0009-2770 Chemické listy Česká společnost chemická 1 (1907)-10(1916)
12
(1918)-
110(2016)9
 
online: 91(1997)-     
0528-9432 Chemické vlákna Výskumný ústav chem. vláken 15(1965)-18(1968)
21(1971)-22(1972)
24(1974)-43(1993)
43(1993)4  
0009-2789 Chemický průmysl Economia 1(1951)-45(1995) 45(1995)6  
0009-2940 Chemische Berichte
dříve viz Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft
od 1998 přejmenováno na European Journal of Inorganic Chemistry
Vch. Verlagsgesellschaft 80(1947)-87(1954)
89(1956)-114(1981) 
114(1981)12 114(1981)4,10
1861-471X
Chemistry - An Asian Journal
Wiley
online: 1(2006)-9(2014)1


0947-6539 Chemistry A European Journal Wiley 1(1995)-3(1997) 3(1997) 3(1997)9
online: 1(1995)-    
0009-3068 Chemistry and Industry Society of Chemical Industry poslední tři roky (2016)7
online: (2009)- 12 month delay
   
0023-2556 Chemistry of High Polymers (Kobunshi Kagaku)
od roku 1974 viz Kobunshi Ronbunshu
Society of Polymer Science 14(1957)-30(1973) 30(1973)12  
0193-6484
Chemistry International
IUPAC/De Gruyter
poslední tři roky 36(2015)5-6
online: 19(1997)4-    
0897-4756
Chemistry of Materials
ACS
only online: 1(1989)-


1473-7604 Chemistry World Royal Society of Chemistry poslední tři roky 13(2016)9
 
online: 5(2008)-    
1860-7187
ChemMedChem
Wiley
online: 1(2006)-9(2014)1


1439-4235 ChemPhysChem Wiley 1(2000)-2(2001) 2(2001)12  
online: 1(2000)-15(2014)1    
2192-6506
Wiley
online: 70(2005)-


0009-2703 CHEMTECH
od roku 2000 viz Chemical Innovation
ACS 19(1989)-29(1999) 29(1999)12  
online: 30(2000)-31(2001)    
1864-564X
ChemSusChem
Wiley
online: 1(2008)-7(2014)1


0023-1118 Chimičeskije volokna CHIMIJA 1964-1995 (1995)6  
0256-7679 Chinese Chem. Society / Springer 4(1986)-22(2004),  22(2004)6  
online: 18(2000)-
   
0010-0765 Collection of Czechoslovak Chemical Communications
od roku 2012 pokračuje jako ChemPlusChem
UOCHAB
Wiley
1(1929)-15(1950)
18(1953)-74(2009)
74(2009)11-12
26(1961)10-12 
online: 1(1929)- 76(2011)    
0303-402X Colloid and Polymer Science
dříve viz Kolloid-Zeitschrift & Zeitschrift für Polymere
Springer 252(1974)- 294(2016)10 273(1995)č.5
online: 275(1997)-    
0927-7765
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
Elsevier
online: 1(1993)-


0010-4361 Composites( od roku 1996 jako ) Composites Part A: Applied Science and Manufacturing  Centre de Documentation du verre textile et des Plastiques/Elsevier 15(1984)-24(1993) 24(1993)8  
online: 24(1993)-    
1052-0643 Computational Polymer Science Elsevier 1(1991)-5(1995) 5(1995)4  
Od roku 1996 změna názvu na:
1089-3156 Computational and Theoretical Polymer Science
od roku 2002 sloučen s Polymerem
Elsevier 6(1996)-11(2001) 11(2001)6  
online: 7(1997)-11(2001)    
0885-9175 Contact Lens Spectrum Lippincott Williams & Wilkins VisionCare Group 19(2004)-26(2011)
26(2011)12

online: 2000-     
1466-8033 CrystEngComm RSC only online: 10 (2008)-
 
1359-0294 Current Opinion in Colloid and Interface Science Elsevier 1(1996)- 24(2016)
 
online: 1(1996)-    
0011-4626 Czechoslovak Journal of Physics FÚ AV ČR 1(1952)
3(1953)-5(1955)
8(1958)
12(1962)
14(1964)-43(1993)
43(1993)12  
online: 47(1997)-56(2006)    
0009-0700 Československý časopis pro fyziku FÚ AV ČR 4(1954)-7(1957)
11(1961)-
66(2016)4
 
1477-9226 Dalton Transactions Royal Society of Chemistry
only online: (2008)-

0011-9164 Desalination Elsevier 49(1984)-53(1985)
57(1986)-
398(2016)  
online: 100(1995)-    
0366-9033 Discussions of the Faraday Society
od roku 1972 viz Faraday Discussions of the Chemical Society
Faraday Society č.1(1947)-č.52(1971) č.52(1971) č.5,19,21,24, 40,
1098-2299 Drug Development Research Wiley only online: 37(1996)-    
0013-1350 Education in Chemistry Royal Society of Chemistry
only online: (2008)-

1754-5692 Energy & Environmental Science RSC only online: 1 (2008)-
 
2051-8153 Environmental Science: Nano Royal Society of Chemistry
only online: 1(2014)-

2050-7895 Environmental Science: Processes & Impacts
dříve viz Journal of Environmental Monitoring
Royal Society of Chemistry
only online: 15(2013)-

2053-1400 Environmental Science: Water Research & Technology Royal Society of Chemistry
only online: 1(2015)-

1099-0690
European Journal of Organic Chemistry
Wiley
only online: 1998(1998)-


0928-0987 European Journal of Pharmaceutical Sciences Elsevier 15(2002)-35(2008) 35(2008)3  
only online: 1(1993)-    
0014-3057 European Polymer Journal Elsevier 1(1965)-46(2010) 47(2011)2  
online: 29(1993)-    
1359-6640 Faraday Discussions Royal Society of Chemistry
only online: 137(2008)-

0301-7249 Faraday Discussions of the Chemical Society
dříve viz Discussions of the Faraday Society
Faraday Society č.53(1972)-č.89(1990) č.89(1990) č. 80, 81, 84
0301-5696 Faraday Symposia of the Chemical Society Faraday Society 2(1968)-4(1970)
8(1973)-19(1984)
19(1984)  
0014-8628 Faserfoschung und Textiltechnik
od roku 1979 viz Acta Polymerica
Akademie-Verlag 1(1950)- 29(1978) 29(1978)11/12  
0341-020X Forschritte der Hochpolymeren Forschung
od roku 1965 viz Advances in Polymer Science
Springer 1(1958)-3(1964) 3(1964)3  
2042-6496 Food & Function Royal Society of Chemistry
only online: 1(2010)-

1463-9270 Green Chemistry Royal Society of Chemistry
only online: 10(2008)-

0018-019X Helvetica Chimica Acta Basel - Wiley 21(1938)-60(1977) 60(1977)8 57(1974)1
online: 82(1999)-     
0954-0083 High Performance Polymers Sage 5(1993)- 28(2016)7
 
online: 11(1999)-

 
0019-5103 Indian Journal of Chemistry Council of Scientific and Industrial Research 3(1965)-13(1975) 13(1975)12 8(1970)5,12
9(1971)4,11
10(1972)7
13(1975)5,7
Od roku 1976 rozděleno na:
0376-4710 Section A: Inorganic, Physical Theoretical and Analytical Chemistry Council of Scientific and Industrial Research 14(1976)-36(1997) 36(1997)12 15A(1977)6
23A(1984)10
31A(1992)2,3
online: 38(1999)-    
0376-4699 Section B: Organic Chemistry Incl. Medicinal Chemistry Council of Scientific and Industrial Research 14(1976)-35(1996) 35(1996)12 15B(1977)3
23B(1984)10
24B(1985)12
29B(1990)2,10
31B(1992)3,10
32B(1993)1,7-10
online: 38(1999)-    
0019-5596 Indian Journal of Pure and Applied Physics Council of Scientific and Industrial Research 9(1971)-33(1995) 33(1995)12 9(1971)1-7,9
10(1972)4
13(1975)1
25(1987)7,8
27(1989)9,10,
30(1992)1,2
33(1995)5
online: 37(1999)-


0019-7866 Industrial and Engineering Chemistry ACS 15(1923)-31(1939)
33(1941)
35(1943)-62(1970)
62(1970)12 42(1950)5-8
online: 1(1909)-62(1970)    
0096-4484 Industrial and Engineering Chemistry: Analytical Edition
od roku 1947 viz Analytical Chemistry
ACS 2(1930)-4(1932)
6(1934)-10(1938)
13(1941)-14(1942)
18(1946)
18(1946)12 13(1941)5 
online: 1(1929)-18(1946)    
0196-4305 Industrial and Engineering Chemistry Process Design and Development ACS 1(1962)-9(1970)
15(1976)-25(1986)
25(1986)4  
online: 1(1962)-25(1986)    
od roku 1987 změna názvu na:
0888-5885 Industrial and Engineering Chemistry Research ACS 26(1987)-30(1991) 30(1991)12  
online: 26(1987)-    
1757-9694 Integrative Biology Royal Society of Chemistry
only online: 1(2009)-

0141-8130 International Journal of Biological Macromolecules: Struct., Funct. and Interactions Elsevier 1(1979)- 91(2016) 4(1982)č.7
online: 17(1995)-    
1023-666X International Journal of Polymer Analysis and Characterization Taylor and Francis 1(1995)-14(2009)
16(2011)-17(2012)8
19(2014)-
20(2015)1-8    
online: 3(1997)2-    
0091-4037 International Journal of Polymeric Materials Gordon and Breach Science Publishers 1(1971-1972)
10(1983)-12(1989)
14(1990)-25(1994)
27(1995)
27(1995)3-4  
online: 51(2002)11- ,
18 month delay
   
1869-5868
Israel Journal of Chemistry
Wiley
online: 40(2000)-53(2013)


1350-7583 Issues in Environmental Science and Technology Royal Society of Chemistry
only online: (2008)-

0002-7863 Journal of the American Chemical Society ACS 39(1917)
45(1923)
48(1926)-50(1928)
52(1930)-131(2009)51
531(2009)51  
online: 1(1879)-     
0267-9477 Journal of Analytical Atomic Spectrometry Royal Society of Chemistry
only online: 23(2008)-

0021-8898 Journal of Applied Crystallography IUCr / Wiley 1(1968)-46(2013)6 46(2013)6
 
online: 29(1996)-     
0021-8979 Journal of Applied Physics
dříve viz Physics
American Institute of Physics 8(1937)-34(1963)
36(1965)-53(1982)
53(1982)2 43(1972)11
53(1982)č.3-12
online: 57(1985)- ,
12 month delay
   
0021-8995 Journal of Applied Polymer Science
viz Applied Polymer Symposia
Wiley- VCH 1(1959)-71(1999)
75(2000)-
133(2016)47-48
59(1996)11
online: 59(1996)-    
0883-9115 Journal of Bioactive and Compatible Polymers Sage Publ. 1(1986)-2(1987)
7(1992)-15(2000)
17(2002)-
 31(2016)4 2(1987)č.2,4
7(1992)č.1
0920-5063 Journal of Biomaterials Science - Polymer Edition Brill Academic Publ./VSP 14(2003)-21(2010)14
14(2003)1-6 
online: 10(1999)7- ,
18 month delay
   
0021-9304
od r.2005 1549-3296
Journal of Biomedical Materials Research - Pt. A
(do roku 2002 Journal of Biomedical Materials Research, od roku 2003 rozděleno na Part A a Part B)
Wiley- VCH 1(1967)-63(2002)
64A(2003)-103A(2015)
103A(2015)12 21(1987)2 
online: 30(1996)-    
0021-9304
od r.2005 1552-4973
Journal of Biomedical Materials Research - Pt. B
(do roku 2002 Journal of Biomedical Materials Research, od roku 2003 rozděleno na Part A a Part B)
Wiley- VCH 33(1996)-63(2002)
64B(2003)-103B(2015)
103B(2015)8  
online: 30(1996)-    
0099-9288 Journal of Biomedical Materials Research-Symposia Wiley 1(1971)-8(1977) 8(1977)7  
0095-8522 Journal of Colloid Science Elsevier 1(1946)-20(1965) 20(1965)9  
Od roku 1966 změna názvu na:
0021-9797 Journal of Colloid and Interface Science Elsevier 21(1966)-32(1970)
35(1971)-
482(2016) 32(1970)3-4
111(1986)2
online: 155(1993)-    
0168-3659 Journal of Controlled Release Elsevier 1(1984)-6(1987)
10(1989)-132(2008)
132(2008)3  
online: 23(1993)-    
1572-6657
Journal of Electroanalytical Chemistry Elsevier 7(1964)-33(1971) 33(1971)2  
online: 344(1993)-    
0013-4651 Journal of the Electrochemical Society Electrochemical Society 148(2001)-149(2002), 152(2005) 152(2005)12  
0022-0744 Journal of Electron Microscopy Oxford University Press 4(1956)-55(2006) 55(2006)  
2050-7887 Journal of Environmental Monitoring
dále jako Environmental Science: Processes & Impacts
Royal Society of Chemistry
only online: 10(2008)- 14 2012

1064-7546 Journal of Environmental Polymer Degradation
od roku 2000 viz Journal of Polymers and the Environment
Plenum Press 1(1993)-7(1999) 7(1999)4  
0021-9606 Journal of Chemical Physics
od roku 1996 odběr na CD ROM
American Institute of Physics 1(1933)-121(2004) 121(2004)July-September 63(1975)1
85(1986)3
99(1993)9
101(1994)3
102(1995)10,11
119(2003) Jan-June
121(2004) Jan-June
online: 82(1985)- ,
 12 month delay
   
0368-1769 Journal of Chemical Society (JCS) Royal Society of Chemistry 125(1924)
127(1925)-129(1927)
1946-1965
(1965)12  
Od roku 1966 rozděleno na část A, B, C, D viz::
0022-4944 Journal of Chemical Society Part A: Inorganic,Physical and Theoretical Chemistry Royal Society of Chemistry 1966-1971 (1971)23  
0045-6470 Journal of Chemical Society Part B: Physical Organic Chemistry
od r. 1972 viz JCS: Perkin Transactions II
Royal Society of Chemistry 1966-1971 (1971)12  
0022-4952 Journal of Chemical Society Part C: Organic Chemistry
od r. 1972 viz JCS: Perkin Transactions I
Royal Society of Chemistry 1966- 1971 (1971)23  
0009-241X Journal of Chemical Society Part D: Chemical Communications
od r. 1972 viz JCS: Chemical Communications
Royal Society of Chemistry 1969-1971 (1971)24  
0022-4936 JCS: Chemical Communications
od roku 1996 viz Chemical Communications alt. náz. ChemComm
Royal Society of Chemistry 1972-1990
1992-1995
(1995)24  1985 č.21
1989 č. 2
0956-5000 JCS: Faraday Transactions
od roku 1999 volně pokračuje jako Physical Chemistry Chemical Physics - PCCP
Royal Society of Chemistry 86(1990)-87(1991)
88(1992)-94(1998)
94(1998)24    
0300-9599 JCS: Faraday Transactions I
do r. 1971 Transactions of the Faraday Society
od r. 1990 viz JCS: Faraday Transactions
Royal Society of Chemistry 68(1972)-85(1989) 85(1989)12  
0300-9238 JCS: Faraday Transactions II
do r. 1971 Transactions of the Faraday Society
od r. 1990 viz JCS: Faraday Transactions
Royal Society of Chemistry 68(1972)-85(1989) 85(1989)12  
0300-922X JCS: Perkin Transactions I
do r. 1971 viz Journal of the Chemical Society C: Organic Chemistry
Royal Society of Chemistry 1972-1990 (1990)12    
0300-9580 JCS: Perkin Transactions II
do r. 1971 viz Journal of the Chemical Society B: Physical Organic Chemistry
Royal Society of Chemistry 1972-1990 (1990)12    
0021-7689 Journal de Chimie Physique et Physico-Chimie Biologique Societe Francais de Chimie 57(1960)-58(1961)
60(1963)-86(1989)
86(1989)12  
online: 95(1998) - 96 (1999)    
0021-9673 Journal of Chromatography A
Journal of Chromatography B
Elsevier 1(1958)-188(1980)
190(1980)-194(1980)
196(1980)-217(1981)
219(1981)-227(1982)
234(1982)-241(1982)
243(1982)-271(1983)
282(1983)-295(1984)
297(1984)-304(1984) 312(1984)-322(1985)
324(1985)-335(1985)
346(1985)-360(1986)
362(1986)-372(1986)
384(1987)-385(1987)
388(1987)-423(1987)
423(1987)3  
online: A628(1993)-
B766(2002)-
   
1943-5193
Journal of Heterocyclic Chemistry
Wiley
online: 34(1997)-50(2013)


0019-4522 Journal of the Indian Chemical Society Indian Chemical Society 36(1959)-70(1993) 70(1993)10 55(1978)1-6
61(1984)5
70(1993)11,12
0970-4140 Journal of the Indian Institute of Science Indian Chemical Society 38(1956)-54(1972)  54(1972)6
online: 1(1914)-    
Od roku 1977 rozděleno na:
0368-2668 Sec. A Indian Chemical Society 59(1977)-65(1984) 65(1984)12 59(1977)1
65(1984)7 
0368-2676 Sec. B Indian Chemical Society 59(1977)-65(1984) 65(1984)12  
0368-2684 Sec. C Indian Chemical Society 59(1977)-65(1984) 65(1984)12  
Od roku 1985 vychází opět společně:
0970-4140 Journal of the Indian Institute of Science Indian Institute of Science 66(1986)- 96(2016)1 66(1986)11,12
76(1996)6
0095-9014 Journal of Industrial and Engineering Chemistry
dále viz Industrial and Engineering Chemistry
ACS 12(1920)-13(1921)    
0148-3919 Journal of Liquid Chromatography Taylor and Francis
1(1978)-16(1993) 16(1993)18 3(1980)1
5(1982)7
8(1985)12
11(1988)15
online: 22(1999)-,
18 month delay


0449-2730 Journal of Macromolecular Chemistry Dekker 1(1966) 1(1966)4  
Od roku 1967 změna názvu: Journal of Macromolecular Science (JMS) a rozdělení:
0022-233X JMS, Pt.A Chemistry.
Od roku 1992 změna názvu: JMS, Pt. A: Pure and Applied Chemistry:
Dekker A1(1967)-A17(1982)
A19(1983)-A28(1991)
A28(1991)12 A10(1976)6-9
1060-1325 JMS, Pt. A: Pure and Applied Chemistry Dekker
- od 2005 Taylor and Francis
A29(1992)- 53(2016)7-9
A33(1996)1
online: 34(1997)-    
0022-2348 JMS, Pt. B: Physics  Dekker
- od 2005 Taylor and Francis
B1(1967)-B20(1981)
B22(1983)-
B55(2016)4-6
B14(1977)1
online: 36(1997)-    
0022-2356 JMS, Pt. C: Reviews in Macromol.Chemistry Dekker C1(1967)-C3(1969)
C5(1970)-C21(1981)
C21(1981)2 C8(1972)2
C19(1980)2
Od roku 1982 změna názvu na:
0736-6574 JMS, Part C: Reviews in Macromolecular Chemistry and Physics
od roku 2001 JMS Part C: Polymer reviews
Dekker C22(1982)-C40(2000) C40(2000)4 C22(19812/3)2
C28(1988)3,4
1532-1797 JMS, Part C: Polymer reviews
od r. 2006 viz Polymer Reviews
Dekker
- od 2005 Taylor and Francis
C41(2001)-C45(2005)    
online: 37(1997)-    
0022-2321 JMS, Part D: Reviews in Polymer Processing and Technology
Od roku 1972 změna názvu viz Polymer-Plastics Technology and Engineering
Dekker D1(1971) D1(1971)2  
0022-2364 Journal of Magnetic Resonance Elsevier 4(1971)-100(1992)    
Od roku 1993 rozděleno na:
1064-1858 Series A Elsevier A101(1993)-A123(1996) A123(1993)(1996)2  
online: 101(1993)-123(1996)    
1064-1866 Series B Elsevier B101-B123(1996) B123(1996)2  
online: 101(1993)-113(1996)    
od roku 1997 opět společně A + B:
1090-7807 Journal of Magnetic Resonance Elsevier 124(1997)- 270(2016)
 
online: 124(1997)-    
0959-9428 Journal of Materials Chemistry
od roku 2013 rozděleno na A, B a C:
Royal Society of Chemistry online: 18(2008)1 - 22(2012)48    
2050-7488 Journal of Materials Chemistry A Royal Society of Chemistry online: 1(2013)-    
2050-750X Journal of Materials Chemistry B Royal Society of Chemistry online: 1(2013)-    
2050-7526 Journal of Materials Chemistry C Royal Society of Chemistry online: 1(2013)-    
0957-4530 Journal of Materials Science - Materials in Medicine Kluwer
- od 2005 Springer
8(1997)- 27(2016)8
 
online: 8(1997)-    
0376-7388 Journal of Membrane Science Elsevier 17(1984)- 520(2016)  
online: 76(1993)-    
0022-2836 Journal of Molecular Biology Academic Press od 2003 Elsevier 5(1962)-9(1964)
47(1970)-54(1970)
56(1971)- 70(1972)
82(1974)-99(1976)
99(1976)4  
online: 229(1993)-    
0022-2852 Journal of Molecular Spectroscopy Academic Press
- od 2003 Elsevier
1(1957)-38(1971)
40(1971)-103(1984)
103(1984)2  
online: 157(1993)-    
1790-4439 Journal of Nanostructured Polymers and Nanocomposites Nanofun-Poly Network 1(2005)-4(2008) 4(2008)4  
online: 1(2005)-10(2014)    
0030-3941 Journal of the Optical Society of America Optical Society of America 40(1950)-73(1983) 73(1983)12  
Od roku 1984 pokračuje:
0740-3232 Journal of the Optical Society of America, A Optical Society of America A1(1984)-A8(1991) A8(1992)6  
0740-3224 Journal of the Optical Society of America, B Optical Society of America B1(1984) B1(1984)6  
0022-3263 Journal of Organic Chemistry ACS 12(1947)-13(1948)
15(1950)-74(2009)24
74(2009)24  
online: 1(1936)-     
0022-328X Journal of Organometallic Chemistry Elsevier 7(1967)-44(1972)
46(1972)-84(1974)
84(1974)2 76(1974)1
online: 443(1993)-    
1099-1387 Journal of Peptide Science Wiley only online: 2(1996)-    
1520-6017
Journal of Pharmaceutical Sciences
Wiley
only online: 85(1996)-


0022-3654 Journal of Physical Chemistry
od roku 1997 rozděleno na A B
ACS 45(1941)-100(1996) 100(1996)51 48(1944)-51(1947) č.7-9
online: 1(1896)-100(1996)     
1089-5639 Journal of Physical Chemistry A ACS 101(1997)-113(2009)52 113(2009)52  
online: 101(1997)-     
1520-6106 Journal of Physical Chemistry B ACS 101(1997)-113(2009)52 113(2009)52  
online: 101(1997)-     
1932-7447 Journal of Physical Chemistry C ACS 111(2007)-113(2009)52 113(2009)52  
online: 111(2007)-     
0031-9015 Journal of the Physical Society of Japan Physical Society of Japan 20(1965)-39(1975) 39(1975)3  
0022-3727 Journal of Physics D: Applied Physics Institute of Physics 3(1970)-13(1980) 13(1980)12  
0022-3735 Journal of Physics E: Scientific Instruments Institute of Physics E1(1968)-E14(1981) 14(1981)12 E6(1973)č.10-12
0334-6447 Journal of Polymer Engineering De Gruyter
12(1993)- 36(2016)7
14(1995)1
0970-0838 Journal of Polymer Materials Oxford and I.B.H. Publis. CO 1(1984)-9(1992) 9(1992)4  
0022-3832 Journal of Polymer Science Wiley 1(1946)-57(1962) 57(1962)165  
Od roku 1963 nové členění:
0449-2951 Journal of Polymer Science Part A: General Papers Wiley 1A(1963)-3A(1965) 3A(1965)12  
0449-2986 Journal of Polymer Science Part B: Polymer Letters Wiley 1B(1963)-10B(1972) 10B(1972)12  
0449-2994 Journal of Polymer Science Part C: Polymer Symposia Wiley (1963)č.1-(1971)č.39 (1971)39  
0376-0383 Journal of Polymer Science Part D: Macromolecular Reviews Wiley 4D(1970)-6D(1972) 6D(1972)  
V letech 1966-1972 nové rozdělení partu A na:
0449-2951 Part A-1: Chemistry Wiley 4A-1(1966)-10A-1(1972) 10(1972)12  
0449-2978 Part A-2: Physics Wiley 4A-2(1966)-10A-2(1972) 10(1972)12  
Od roku 1973 nové členění:
0887-624X Polymer Chemistry Edition Wiley 11(1973)-23(1985) 23(1985)12 23(1985)3,4
0098-1273 Polymer Physics Edition Wiley 11(1973)-23(1985) 23(1985)12  
0087-6258 Polymer Letters Edition Wiley 11(1973)-28(1990) 28(1990)13  
0360-8905 Polymer Symposia Wiley (1972)č.40-(1993)č.75 (1993)75  
0076-2083 Macromolecular Reviews Wiley 7(1973)-16(1981) 16(1981)  
Od roku 1986 nové členění Journal of Polymer Science:
0887-624X Part A: Polymer Chemistry Wiley 24(1986)- 54(2016)21  
online: 34(1996)-
 
0887-6266 Part B: Polymer Physics Wiley 24(1986)3 54(2016)21
25(1987)č.2
online: 34(1996)-    
1566-2543 Journal of Polymers and the Environment
dříve viz Journal of Environmental Polymer Degradation
Kluwer
- od 2005 Springer
8(2000)- 24(2016)3  
online: 5(1997)-    
1097-4555
Journal of Raman Spectroscopy
Wiley
only online: 27(1996)-


0731-6844 Journal of Reinforced Plastics and Composites Sage Publications 4(1985)-22(2003) 22(2003)18 6(1987)č.1
8(1989)č.6
0160-1741 Journal of Research of the US National Bureau of Standards Nat. Inst. of Standards and Technology 1(1928)-80(1976)
82(1977)-93(1988)
93(1988)6 58(1957)č.1
82(1977)č.4-6
online: 1(1928)-93(1988)


Od roku 1989 změna názvu na:
1044-677X Journal of Research of the Nat. Inst. of Standards and Technology Nat. Inst. of Standards and Technology 94(1989)-107(2002) 107(2002)6 98(1993)č.1
101(1996)č.4
online: 94(1989)-    
0148-6055 Journal of Rheology
dříve viz Transactions of the Society of Rheology
Society of Rheology 22(1978)- 60(2016)4  
online: 22(1978)-     
0950-7671 Journal of Scientific Instruments
dále viz J. of Physics E: Scientific Instruments
Institute of Physics and the Physical Society 16(1939)
28(1951)
32(1955)-35(1958)
37(1960)-44(1967)
44(1967)12 16(1939)č.9-12
1524-4168
Journal of Separation Science
Wiley
online: 19(1996)-


1932-7005 Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine Wiley 1(2007)-7(2013)
 
online: 1(2007)-    
1083-5601 Journal of Vinyl & Additive Technology Wiley 5(1999)-7(2001)
10(2004)-
22 (2016) 3
 
online: 2(1996)-    
  Kaučuk a plastické hmoty
dále viz Plastické hmoty a kaučuk
VÚGPT 1959-1961 (1961)12  
0386-2186 Kobunshi Ronbunshu
dříve viz Chemistry of High Polymers
Society of Polymer Science 31(1974)-49(1992) 49(1992)12  
0023-2904 Kolloid Zeitschrift & Zeitschrift für Polymere
od roku 1974 viz Colloid Polymer Science
Steinkopff 98(1942)
125(1952)-129(1952)
146(1956)-251(1973)
251(1973)8 251(1973)9-12
0203-3275 Kompozicionnyje polymernyje materialy Naukova Dumka 1979-1993 (1993)55 č.51,52
0721-5096 Kontaktlinse Konradin Verlagsgruppe poslední tři roky 47(2013)12  
1225-5497 Korea Polymer Journal
od roku 2002 viz Macromolecular Research
The Polymer Soc. of Korea 9(2001) 9(2001)6  
1473-0197 Lab on a Chip Royal Society of Chemistry
only online: 8(2008)-

0743-7463 Langmuir ACS 6(1990)-25(2009)24 25(2009)24
 
online: 1(1985)-    
0170-2041 Liebigs Annalen der Chemie Chemie 421(1921)-424(1921)
557(1947)-565(1949)
691(1966)-766(1972)
1973-1981
(1981)12  
1616-5187 Macromolecular BioScience Wiley 1(2001)-12(2012)12 12(2012)12
 
online: 1(2001)-    
1022-1352 Macromolecular Chemistry and Physics
od roku 2000 vč. Acta Polymerica
Wiley 195(1994)- 217(2016)18
 
online: 199(1998)-    
1438-7492 Macromolecular Materials and Engineering
(pokrač. Angewandte Makromolekulare Chemie)
Wiley 274(2000)- 301(2016)9
 
online: 274(2000)-    
1022-1336 Macromolecular Rapid Communications
dříve viz Makromolekulare Chemie-Rapid Communications
Wiley 15(1994)- 37(2017)18
 
online: 19(1998)-    
1862-832X
Macromolecular Reaction Engineering Wiley 1(2007)-2(2008) 2(2008)
 
online: 1(2007)-    
1060-278X Macromolecular Reports Supplement to JMS Pure Appl.Chem. Dekker
- od 2005 Taylor and Francis
A28(1991)-A33(1996) A33(1996)  
1598-5032 Macromolecular Research
dříve viz Korea Polymer Journal
The Polymer Soc. of Korea/Springer
10(2002)-17(2009)12 17(2009)12  
0076-2083 Macromolecular Reviews
od roku 1970 změna názvu: Journal of Polymer Science, Part D : Macromolecular Reviews
Wiley 1(1967)-3(1968) 3(1968)  
1022-1360 Macromolecular Symposia
Wiley 77(1994)-298(2010) 298(2010)
 
online:149(2000)-    
1022-1344 Macromolecular Theory and Simulations
dříve viz Makromolekulare Chemie- Theory and Simulations
Wiley 3(1994)-21(2012)9 21(2012)9  4(1995)č.1
online: 7(1998)-    
0024-9297 Macromolecules ACS 1(1968)-42(2009)24 42(2009)24  
online: 1(1968)-    
1097-458X
Magnetic Resonance in Chemistry
Wiley
only online: 34(1996)-


0025-116X Makromolekulare Chemie
od roku 1994 viz Macromolecular Chemistry and Physics
HÜTHIG und WPF 1(1947)-194(1993) 194(1993)11 194(1993)č.12
0173-2803 Makromolekulare Chemie- Rapid Communications
od r. 1994 viz Macromolecular Rapid Communications
HÜTHIG und WPF 1(1980)-14(1993) 14(1993)11 9(1988) č.1
14(1993) č.12
0258-0322 Makromolekulare Chemie-Symposium
od roku 1994 viz Macromolecular Symposia
HÜTHIG und WPF 1(1986)-76(1993) 76(1993) 47,50-52(1991)
1018-5054 Makromolekulare Chemie- Theory and Simulation
od r 1994 viz Macromolecular Theory and Simulations
HÜTHIG und WPF 1(1992)-2(1993) 2(1993)6  
1098-2787
Mass Spectrometry Reviews
Wiley
online:15(1996)-


2051-6347 Materials Horizons Royal Society of Chemistry online: 1 (2014)-
 
0928-4931 Materials Science and Engineering: C (Incorporating Supramolecular Science) Elsevier C7(1999)- 69(2016)
 
online: 2(1995)-    
1369-7021 Materialstoday Elsevier 2009-2011
15(2012)11
 
online: 1(1998)-    
0203-1272 Mechanika kompozitnych materialov Zinatne 1979-1997 (1997)6  
0025-8865 Mechanika polimerov
Od roku 1979 viz: Mechanika kompozitnych materialov
Zinatne 1965-1978 (1978)6  
2040-2503 MedChemComm Royal Society of Chemistry
only online: 1(2010)-

1756-5901 Metallomics
Royal Society of Chemistry
only online: 1(2009)-

0026-265X Microchemical Journal Academic Press
- od 2003 Elsevier
21(1976)-48(1993) 48(1993)3  
online: 47(1993)-    
0044-376X Microscopica Acta Hirzel, S. 71(1971)-83(1980) 83(1980)5  
1097-0029
Microscopy Research and Technique
Wiley
online: 33(1996)-


0026-3672 Mikrochimica Acta
(od roku 2002 Microchimica Acta)
Springer 1965-1975 (1975)5  (1973)č. 5,6
online: 125(1997)-    
1742-206X Molecular BioSystems Royal Society of Chemistry
online: 4(2008)-

0026-8976 Molecular Physics Taylor & Francis Group 1(1958)
9(1965)-21(1971)
23(1972)- 41(1980)
41(1980)6  30(1975),č.3
31(1976)č.3  
0343-7329 Monatshefte für Chemie und Verwandte Teile Anderer Wissenschaften Springer 41(1920)-54(1929)
85(1954)-98(1967)
Generalregister k 11(1890)-30(1909)
   
od roku 1968 pokračuje pod názvem:
0026-9247 Monatshefte für Chemie Springer 99(1968)-106(1975) 106(1975)6  
online: 128(1997)-    
2040-3364 Nanoscale Royal Society of Chemistry online: 1 (2009)-
 
1530-6984 Nano Letters ACS
only online: 1(2001)-

1748-0132 Nano Today
Elsevier
only online: 1(2006)-


0265-0568 Natural Product Reports Royal Society of Chemistry
only online: 25(2008)-

0028-0836 Nature Nature Publ.Group 358(1992)-475(2011)7357
358(1992)6383,
424(2003)6947,6949
453(2008)7191
online: 387(1997)-,
12 month delay
   
1476-1122 Nature Materials Nature Publ.Group
only online: 1(2002)- ,
12 month delay


1369-9261 New Journal of Chemistry Royal Society of Chemistry
only online: 32(2008)-

0169-6424 New Polymeric Materials
od roku 1998 splynul s titulem Designed Monomers and Polymers
VNU Science Press,
Taylor & Francis Group
3(1991)-5(1996) 5(1996)2  
1099-1492
NMR in Biomedicine
Wiley
online: 9(1996)-


Nucleic Acid Science viz Biopolymers
0146-9592 Optics Letters American Institute of Physics 1(1977)-2(1978
4(1979)-16(1991)
16(1991)24 1(1977)4
0030-4034 Optika i spektroskopija Nauka 48(1980)-69(1990)    
1477-0520 Organic & Biomolecular Chemistry Royal Society of Chemistry
only online: 6(2008)-

1523-7060 Organic Letters ACS 1(1999)-11(2009)24 11(2009)24  
online: 1(1999)-    
Peptide Science viz: Biopolymers - Peptide Science
Perkin Transactions I, II viz: JCS Perkin Transactions
1083-7450 Pharmaceutical Development and Technology Dekker
- od 2005 Taylor and Francis
1(1996)-13(2008) 13(2008)6  
online: 4(1999)-
18 month delay
   
1474-905X Photochemical & Photobiological Sciences Royal Society of Chemistry
only online: 7(2008)-

1463-9076 Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP)
volně navazuje na JCS: Faraday Transactions a Berichte der Bunsen Gesellschaft für Physikalische Chemie
Royal Society of Chemistry 1(1999)-6(2004)
8(2006)-10(2008)
10(2008)48  
online: 10(2008)1-    
0148-6349 Physics dále viz Journal of Applied Physics American Institute of Physics 1(1931)-7(1936)    
1945-0699 Physics Today
American Institute of Physics only online: 1(1975)-
12 month delay


1612-8869
Plasma Processes and Polymers
Wiley
online: 1(2004)-


0048-4350 Plaste und Kautschuk Verlag 1(1954)
3(1956)
5(1958)
7(1960)-11(1964)
13(1966)-41(1994)6
41(1993)6  
0322-7340 Plastické hmoty a kaučuk
od roku 1974 změna názvu na Plasty a kaučuk
Min. chemického průmyslu 1(1964)-10(1973) 10(1973)12  
0144-6045 Plastic Rubber Processing and Applications Elsevier 4(1984)-14(1990) 14(1990)4  
Od roku 1991 změna názvu na:
0959-8111 Plastics Rubber Composites Processing and Applications Elsevier 15(1991)-27(1998) 27(1998)10  
od roku 1999 změna názvu na.
1465-8011 Plastics, Rubber and Composites Taylor and Francis 28(1999)- 45(2016)8  
online: 28(1999)-    
0554-2901 Plastičeskije massy Plastičeskije Massy 1961-1996 (1996)4 (1988)č.10
(1994)č.4-6
(1996)č.3,5-6
0322-7340 Plasty a kaučuk
dříve viz Plastické hmoty a kaučuk
Fakulta technol. UTB 11(1974)- 53(2016)9-10  
0032-2725 Polimery, tworzywa wielkoczasteckowe Inst. chemii przemyslovej 7(1962)-40(1995) 40(1995)12 21(1976)č.5,6
Od roku 1996 změna názvu na:
0032-2725 Polimery Inst. chemii przemyslovej 41(1996)- 61(2016)9  
0370-0747 Polimery w medycynie Uniwersytet medyczny
1(1971)- 45(2015)2

online: 34(2004)-    
0032-3861 Polymer Elsevier 1(1960)- 100(2016)
22(1981)č.11
23(1982)č.1,2
online: 34(1993)-    
od roku 1992-1998 změna názvu na: Polymer Including Polymer Communications
0170-0839 Polymer Bulletin Springer 1(1978)- 73(2016)11
 
online: 38(1997)-    
1759-9954 Polymer Chemistry Royal Society of Chemistry online: 1 (2010)-
 
0263-6476 Polymer Communications
od roku 1992 včleněno do Polymer
Elsevier 24(1983)-32(1991) 32(1991)18  
0272-8397 Polymer Composites (Society of Plastics Engineers incl. Wiley) 3(1982)- 37(2016)9
 
online: 17(1996)-    
0883-153X Polymer Contents Elsevier online: 12(1995)-    
0141-3910 Polymer Degradation and Stability Elsevier 1(1979)-95(2010)
2(1980)3 
online: 39(1993)-    
0032-3888 Polymer Engineering and Science (Society of Plastics Engineers incl. Wiley) 8(1968)- 56(2016)9  
online: 36(1996)-    
0966-7822 Polymer Gels and Networks Elsevier 1(1993)-6(1998) 6(1998)6  
online: 3(1995)-6(1998)    
0959-8103 Polymer International
dříve viz British Polymer Journal
Wiley 24(1991)- 65(2016)10
32(1993)4
37(1995)1
online: 39(1996)-
 
0032-3896 The Soc. of Polym. Sci. 1(1970)- 48(2016)10
16(1984)č.7
online: 1(1970)-, 
12 month delay
   
Polymer Letters viz Journal of Polymer Science
1181-9510 Polymer Networks and Blends Chemtec Publ. 1(1991)-7(1997) 7(1997)4  
0144-2880 Polymer Photochemistry
od roku 1987 včleněno do Polymer Degradation and Stability
Elsevier 2(1982)-7(1986) 7(1986) 7(1986)4 
0360-2559 Polymer-Plastics Technology and Engineering
dříve viz JMS Part D -Reviews in Polymer Processing and Technology
Dekker
- od 2005 Taylor and Francis
2(1973)-18(1982)
20(1983)-
55(2016)9-11
16(1981)2
online: 36(1997)-    
0032-3934 Polymer Preprints od roku 2013 změna názvu na Graphical Abstracts ACS-Div. of Polym. Chem. 5(1964)-45(2004)
od 42(2001)- také  na CD ROM
53(2012)2 + 2013
14(1973)2
Polymer Symposia viz Journal of Polymer Science
1558-3724 Polymer Reviews Taylor and Francis 46(2006)- 56(2016)4
 
online: 37(1997)- 
   
0142-9418 Polymer Testing Elsevier 4(1984)- 54(2016)
 
online: 14(1995)-    
0743-0515 Polymeric Materials Science and Engineering
Od roku 2002 odběr na CD ROM
ACS-Div. of Polym. Mat. 50(1984)-58(1988)
60(1989)-68(1993)
70(1994)-85(2001)
85(2001) 69(1993)
Od roku 2002 změna názvu na:
1550-6703 PMSE Preprints ACS-Div. of Polym. Mat. 86(2002)-101(2009) 101(2009) 87(2002)
1042-7147 Polymers for Advanced Technologies Wiley 1(1990)- 27(2016)10
 
online: 7(1996)-    
0369-8718 Proceedings of the Chemical Society Royal Society of London 1959-1964 (1964)12  
0080-4630 Proceedings of the Royal Society of London, Series A: Mathematical and Physical Sciences Royal Society of London 283(1965)-333(1973)
336(1974)-352(1976)
352(1976)č.1668  
0340-255X Progress in Colloid and Polymer Science Springer 56(1975)-64(1978)
66(1979)-80(1989)
82(1990)-93(1993)
93(1993)  
0079-6700 Progress in Polymer Science Elsevier 1(1967)- 60(2016)
 
online: 18(1993)-    
1070-3667 Protein Profile Academic Press 1(1994)č.1 - 10  
1469-896X
Protein Science
Wiley
online: 1(1992)-
12 month delay


0033-4545
Pure and Applied Chemistry
IUPAC 11(1965)
13(1966)-51(1979)
53(1981)-79(2007)
79(2007)12 27(1971)1
28(1971)1
53(1982)1-7,9-12
54(1982)1-2,4-12
55(1983)1-9,11-12
73(2001)3-12
online: 80(2008)-    
1097-0231
Rapid Communications in Mass Spectrometry
Wiley
online: 10(1996)-


0923-1137 Reactive Polymers, Ion Exchange, Sorbents Elsevier 2(1984)-9(1988) 9(1988)3  
Od roku 1988 změna názvu na:
0923-1137 Reactive Polymers Elsevier 10(1989)-25(1995) 25(1995)3  
online: 19(1993)-25(1995)    
Od roku 1995 změna názvu na:
1381-5148 Reactive and Functional Polymers Elsevier 26(1995)- 106(2016)
 
online: 26(1995)-    
0486-4476 Reports on Progress in Polymer Physics in Japan Assoc. for Science Document. Inf. 5(1962)-39(1996) 39(1996)  
0034-6748 Review of Scientific Instruments American Institute of Physics 1(1930)-34(1963)
36(1965)-52(1981)
52(1981)12  
online: 56(1985)-
12 month delay
   
Reviews in Macromolecular Chemistry viz: Journal of Macromolecular Science
0034-6861 Reviews of Modern Physics American Institute of Physics 19(1947)
28(1956)
32(1960)-35(1963)
37(1965)-55(1983)
55(1983)3 55(1983)4
0035-4511 Rheologica Acta Springer 1(1958)- 55(2016)9
 
online: 36(1997)-    
0035-452X Rheology Abstracts Pergamon Press 8(1965)- 35(1992) 35(1992)4  
2046-2069 RSC Advances Royal Society of Chemistry
only online: 1(2011)-

0035-9475 Rubber Chemistry and Technology ACS-Rubber Div. 57(1984)-82(2009) 82(2009)5 58(1985)1
67(1994)2
1211-1244 Sbírky zákonů Ministerstvo vnitra ČR 1945-1951
1954-2010
(2010)151  
online: (1945) -    
0036-8075 Science Amer. Assoc. for the Advancement of Science only online: 275(1997)-306(2004)    
1613-6810 Small Wiley 1(2005)
 
online: 1(2005)-    
1744-683X Soft Matter Royal Society of Chemistry online: 4 (2008)-
 
0926-2040 Solid State NMR Elsevier 1(1992)- 76-77(2016)
 
online: 1(1992/3)6-    
0371-1951
0584-8539
Spectrochimica Acta
od roku 1967  změna názvu: Spectrochimica Acta, Pt. A: Molecular Spectroscopy
(od roku 1995 jako) Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Elsevier 1(1939/41)-2(1944)
4(1950)-22(1966)
23A(1967)-49A(1993)
49(1993)12 19(1963)10,11
46A(1990)12
online: 49(1993)-

1549-4918
Stem Cells
Wiley
online: 14(1996)-
12 month delay


0969-2126 Structure
Cell Press
only online: 3(1995)-
12 month delay


0968-5677 Supramolecular Science
od roku 1999 viz Materials Sci. Eng.
Elsevier 2(1995)-5(1998) 5(1998)6  
online: 2(1995)-5(1998)    
1096-9918
Surface and Interface Analysis
Wiley
online: 24(1996)-


0039-7881 Synthesis - Journal of Synthetic Organic Chemistry Thieme-Chemistry 1969- 48(2016)19  
0379-6779 Synthetic Metals Elsevier 76(1996)- 220(2016)
 
online: 53(1993)-    
0014-7672 Transactions of the Faraday Society
(Faraday Society Transactions)
od roku 1972 viz JCS: Faraday Transactions I a II
Faraday Society 42(1946)
44(1948)-67(1971)
67(1971)12 43(1947)
0040-4020 Tetrahedron Pergamon Press 1(1957)-21(1965)
23(1967)-33(1977)
33(1977)24  
online: 49(1993)-    
0040-4039 Tetrahedron Letters Pergamon Press 1959-1979 (1979)52  
online: 34(1993)-    
2045-452X Toxicology Research Royal Society of Chemistry
only online: 1(2012)-

0038-0032 Transactions of the Society of Rheology
od roku 1978 viz Journal of Rheology
Wiley 1(1957)-21(1977) 21(1977)4  
0966-4793 Trends in Polymer Science Elsevier Trends Journals 1(1993)-5(1997) 5(1997)12 1(1993)č.1-8
0042-1308 Uspechi chimiji Rossijskaja akademia nauk 3 (1934,5 (1936),
13 (1944)-

85(2016)3
 
  Úřední list Ministerstvo vnitra 1947-1961 1961 1949
1950
0042-4544 Vesmír Vesmír, s.r.o. poslední tři roky 95(2016)10
 
1210-9460 Věstník SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv only online: 2009 -
 
0042-9368 Vysokomolekularnyje sojedinenija Nauka 1(1959)-8(1966) 9(1966)12
Od roku 1967 rozděleno na:
0507-5475 Serija A   9(1967)-34(1992) 34(1992) 27A(1985)č.1
29A(1987)č.9
34A(1992)2,3
0507-5483 Serija B   9(1967)-34(1992) 34(1992) 33B(1991)č.8
Od roku 1993 společně:
1023-3091 Vysokomolekularnyje sojedinenija Serija A i B Nauka 35(1993)- 55(2013)12
 
Od roku 2014 rozděleno na:
2308-1120
Serija A - Fizika polimerov
Nauka
56(2014)-
58(2016)4

2308-1139
Serija B - Chimija polimerov
Nauka
56(2014)-
58(2016)4

0372-8382 Zeitschrift für Elektrochemie
od r. 1963 změna názvu viz Berichte der Bunsen Gesellschaft für Physikalische Chemie
Verlag 60(1956)
63(1959)-66(1962)
66(1962)10 60(1956)č.1-5
0373-031X Zeitschrift für wissenschaftliche Microskopie
od roku 1971 viz Microscopica Acta
Hirzel, S. 65(1961)-70(1970) 70(1970)4  
0514-7492 Žurnal organičeskoj chimii Nauka 1(1965)-26(1990) 26(1990)12 23(1987)3
0136-7463 Žurnal strukturnoj chimii Nauka 2(1961)-31(1990) 31(1990)6 29(1988)4


© Knihovna Ústavu makromolekulární chemie AV ČR , 2010