Tiskové zprávy

HemaGel

Dne 21.11.2007 proběhla v budově ÚMCH AV ČR v.v.i. tisková konference, na které byl představen přípravek HemaGel, který byl vyvinut v našich laboratořích, a který produkuje firma WAKE Pharma. Tento přípravek je určený k hojení poranění a poškození kůže. Výrazně urychluje hojení, snižuje bolestivost a potlačuje vznik strupů i jizev. Více informací najdete na http://www.hemagel.cz. Úplné znění tiskové zprávy je k dispozici zde.

BIOpolymer POstdoctoral Laboratory and educational center - BIOPOL

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v.v.i.
Heyrovského nám. 2
CZ-162 06 Praha 6
Czech Republic
phone:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21