Mimořádná přednáška

 

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR

srdečně zve všechny zájemce na

mimořádnou přednášku

Přednáší:

Tereza Vitvarová

(Státní úřad pro jadernou bezpečnost)

Téma:

Chemical weapons disarmament

[Chemické odzbrojování]

Počátek použití chemických zbraní se datuje hluboko do minulosti. Již ve starověké Číně či během Peloponéských válek (kolem 430 př. n. l.) bylo zaznamenáno použití síry či toxických plynů. Rozvoj společnosti a vědy v průběhu let vedl k objevu různých chemikálií, které byly hojně používány jako zbraně, obzvlášť v období 1. Světové války. Škodlivý vliv a zbytečné oběti byly hlavním impulsem pro ustanovení kontrolního prostředku nad takovými chemikáliemi a od nich odvozenými zbraněmi. Takovým prostředkem se stala Úmluva, která vstoupila v platnost před 20 lety, dne 29. dubna 1997. Tato úmluva je jedním z klíčových mezinárodních dokumentů v oblasti nešíření zbraní hromadného ničení. Organizace pro zákaz chemických zbraní ve spolupráci s národními autoritami bdí nad dodržováním této úmluvy po celém světě. Českou národní autoritou je Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Kdy a kde:

Čtvrtek 20.4.2017 ve 14:00 hod v klubu B

 Přednáška v kursu UNESCO-IUPAC

 

Přednáška pro účastníky postgraduálních kursů UNESCO v polymerních vědách

Přednáší:

Dr. Zbyněk Pientka

(ÚMCH AV ČR, v.v.i.)

Téma:

Polymer Membranes and Membrane Operations

Podrobnosti

Kdy a kde:

Středa 29.3.2017 ve 10:00 hod v zasedací místnosti 623

Přednáška je povinná pro účastníky kursu.

Pracovníci ústavu i hosté jsou srdečně zváni.


(Vytvořeno 23.3.2017 z dat upravených naposled 20.3.2017)

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410