Přednáška cyklu VIS

 

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR

srdečně zve všechny zájemce na

přednášku pořádanou v rámci pravidelného přednáškového cyklu ÚMCH

Přednáší:

Prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

(SYNPO, Pardubice; FCHT Univerzita Pardubice)

Téma:

Online viskozimetrie a její využití pro charakterizaci polymerů

Seminář představí online viskozimetr (VIS) jako jeden z tradičních a nejúčinnějších detektorů pro gelovou permeační chromatografii (GPC/SEC). Vedle stručného vysvětlení teoretických základů online viskozimetrie se seminář soustředí na využití online viskozimetru v kombinaci s detektorem víceúhlového rozptylu světla (MALS) a použití techniky GPC-MALS-VIS pro studium fundamentálních roztokových vlastností polymerů a detailní charakterizaci jejich molekulární struktury. Součástí semináře je i stručné představení nové generace online viskozimetrie reprezentované přístrojem ViscoStar III firmy Wyatt Technology Corporation. o Princip stanovení vnitřní viskozity (limitního viskozitního čísla) online viskozimetrem o Univerzální kalibrace v GPC o Stanovení Markova-Houwinkova diagramu kombinací GPC-MALS-VIS o Markův-Houwinkův diagram jako účinný nástroj stanovení molekulární struktury polymerů o Hydrodynamický poloměr z vnitřní viskozity

Kdy a kde:

Středa 25.10.2017 ve 10:00 hod v klubu B

 Přednáška v kursu UNESCO-IUPAC

 

Přednáška pro účastníky postgraduálních kursů UNESCO v polymerních vědách

Přednáší:

Dr. Jiří Horský

(ÚMCH AV ČR, v.v.i.)

Téma:

Polymer Solutions in a Nutshell

Podrobnosti

Kdy a kde:

Středa 15.11.2017 ve 10:00 hod v klubu B

Přednáška je povinná pro účastníky kursu.

Pracovníci ústavu i hosté jsou srdečně zváni.


(Vytvořeno 19.10.2017 z dat upravených naposled 19.10.2017)

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21