Přednáška v kursu UNESCO-IUPAC

 

Přednáška pro účastníky postgraduálních kursů UNESCO v polymerních vědách

Přednáší:

Dr. Jiří Horský

(ÚMCH AV ČR, v.v.i.)

Téma:

Polymer Solutions in a Nutshell

Podrobnosti

Kdy a kde:

Středa 15.11.2017 ve 9:00 hod v klubu B

Přednáška je povinná pro účastníky kursu.

Pracovníci ústavu i hosté jsou srdečně zváni.


(Vytvořeno 16.8.2017 z dat upravených naposled 24.7.2017)

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410