Přístrojové vybavení Vibrační spektroskopie

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Přístrojové vybavení

  • infračervený spektrometr Thermo Nicolet Nexus 870 (laboratoř 307) pro měření v blízké a střední infračervené oblasti, vybavený StapScan modulem umožňující měření rychlých dějů a měření s fotoakustickou celou, s pyroelektrickým (DTGS) a fotovoltaickým (MCT) detektorem
  • infračervený spektrometr Bruker IFS55 (laboratoř 307) pro měření ve střední infračervené oblasti s DTGS a MCT detektorem, s Ramanovým modulem Bruker FRA106 vybaveným laserem emitujícím v blízké infračervené oblasti - Nd:YAG (1064 nm)
  • nástavce pro infračervené spektrometry umožňující měření širokého spektra vzorků, speciálně polymerních: jednoodrazový ATR nástavec GoldenGate s diamantovým krystalem pro měření roztoků a pevných látek s možností sledování teplotních závislostí, nástavec pro víceodrazové ATR kombinovatelný s krystaly různých materiálů (ZnSe, Si, Ge) pro měření kapalných i pevných vzorků, fotoakustická cela umožňující měření vzorků s vysokou absorbcí a hloubkové profilování, DRIFTS nástavec pro měření pevných a práškových vzorků metodou difuzní reflexe, nástavec pro měření vzorků na odrazných podložkách technikou spekulární reflexe
  • Ramanův mikrospektrometr Renishaw inVia (laboratoř 312) opatřený mikroskopem Leica a sadou laserů pro excitaci ve viditelné (Ar-ion laser 514.5 nm, HeNe laser 632.8 nm) a blízké infračervené oblasti (near-infrared diode laser 785 nm). Ramanův mikrospektrometr je kombinovatelný s teplotní celou umožňující měření teplotních závislostí pevných i kapalných vzorků
  • infračervený spektrometr Perkin-Elmer Paragon 1000 PC (laboratoř 403)
  • infračervený spektrometr Thermo Nicolet 6700 (laboratoř 307) pro měření v blízké a střední infračervené oblasti, vybavený dvěma moduly:
    • FT Ramanový modul NXR s laserem emitujícím v blízké infračervené oblasti - Nd:YAG (1064 nm)
    • FTIR mikroskop Continuum pro transmisní a reflexní mikroskopii                                                                                                                                

                     

 

 

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21