Publikace Oddělení Nadmolekulární polymerní systémy

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Trousil J., Hrubý M.
Novel nanoparticle delivery systems for rifampicin: an effective strategy against tuberculosis?
Nanomedicine. Roč. 12, č. 12 (2017), s. 1359-1361

Riabtseva A., Kaberov L., Kučka J., Bogomolova A., Štěpánek P., Filippov S., Hrubý M.
Polyelectrolyte pH-responsive protein-containing nanoparticles: the physicochemical supramolecular approach
Langmuir. Roč. 33, č. 3 (2017), s. 764-772

Kaberov L., Verbraeken B., Riabtseva A., Brus J., Talmon Y., Štěpánek P., Hoogenboom R., Filippov S.
Fluorinated 2-alkyl-2-oxazolines of high reactivity: spacer-length-induced acceleration for cationic ring-opening polymerization as a basis for triphilic block copolymer synthesis
ACS Macro Letters. Roč. 7, č. 1 (2018), s. 7-10

Lobaz V., Hladík M., Steinhart M., Paruzel A., Černoch P., Pánek J., Vetrík M., Jirák D., Jirátová M., Pop-georgievski O., Šlouf M., Garcia-argote S., Pieters G., Doris E., Hrubý M.
Tungsten (VI) based "molecular puzzle" photoluminescent nanoparticles easily covered with biocompatible natural polysaccharides via direct chelation
Journal of Colloid and Interface Science. Roč. 512, 2018, s. 308-317

Kostiv U., Lobaz V., Kučka J., Švec P., Sedláček O., Hrubý M., Janoušková O., Francová P., Kolářová V., Šefc L., Horák D.
A simple neridronate-based surface coating strategy for upconversion nanoparticles: highly colloidally stable 125I-radiolabeled NaYF4:Yb3+/Er3+@PEG nanoparticles for multimodal in vivo tissue imaging
Nanoscale. Roč. 9, č. 43 (2017), s. 16680-16688

Vetrík M., Mattová J., Macková H., Kučka J., Poučková P., Kukačková O., Brus J., Eigner-henke S., Sedláček O., Sefc L., Štěpánek P., Hrubý M.
Biopolymer strategy for the treatment of Wilson´s disease
Journal of Controlled Release. Roč. 273, 2018, s. 131-138

Riabtseva A., Kaberov L., Noirez L., Ryukhtin V., Nardin C., Veerbraeken B., Hoogenboom R., Štěpánek P., Filippov S.
Structural characterization of nanoparticles formed by fluorinated poly(2-oxazoline)-based polyphiles
European Polymer Journal. Roč. 99, 2018, s. 518-527

Sedláček O., Černoch P., Kučka J., Konefal R., Štěpánek P., Vetrík M., Lodge T., Hrubý M.
Thermoresponsive polymers for nuclear medicine: which polymer is the best?
Langmuir. Roč. 32, č. 24 (2016), s. 6115-6122

Sedláček O., Kučka J., Monnery b. D., Šlouf M., Vetrík M., Hoogenboom R., Hrubý M.
The effect of ionizing radiation on biocompatible polymers: from sterilization to radiolysis and hydrogel formation
Polymer Degradation and Stability. Roč. 137, 2017, s. 1-10

Hrubý M., Filippov S., Štěpánek P.
Smart polymers in drug delivery systems on crossroads: which way deserves following?
European Polymer Journal. Roč. 65, 2015, s. 82-97

Jirátová M., Pospíšilová A., Rabyk M., Pařízek M., Kovář J., Gálisová A., Hrubý M., Jirák D.
Biological characterization of a novel hybrid copolymer carrier system based on glycogen
Drug Delivery and Translational Research. Roč. 8, č. 1 (2018), s. 73-82


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21