Pracovníci Separace a transportu makromolekul

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Vedoucí oddělení
Ing. Jiří Horský CSc. 296809-263 horsky
Zaměstnanci
Ing. Petr Holler CSc. 296809-282 holler
Zuzana Kálalová 296809-284 kalalova
Zuzana Mašínová 296809-284 masinova
RNDr. Miloš Netopilík CSc. 296809-284 netopilik
Ivana Strašlipková 296809-289  
Mgr. Romana Svitáková 296809-333 svitakova
Ing. Zuzana Walterová 296809-263 walterova
Ph.D. studenti

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21