Přístrojové vybavení  Separace a transportu  makromolekul

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

 

Frakcionace tokem v asymetrickém tokovém poli

Systém Eclipse 3+ pro vodná rozpouštědla s GPC opcí, detektor rozptylu světla Dawn Helios 8+ a  Optilab rEx differenciální refraktometr (vše Wyatt Technologies)

 

Rozměrově vylučovací chromatografie (GPC)

Modulární GPC systém  s čerpadlem Deltachrom (Watrex Comp.), autosamplerem Midas, Detektory jsou volitelně: Watrex UVD programable UV/VIS, DAWN DSP-F (Wyatt Technologies Ltd. light scattering, Viscotek model TriSEC TDA 301, refraktometrický detector Shodex RI-71 and PL ELS 1000 evaporativní rozptylový detektorLCP 4020 (Ecom)

 

MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie

Výzkumný spektrometr BIFLEX III (Bruker)

 

Elementární analýza

Perkin Elmer CHN/S Elemental analyser 2400 II;

Perkin Elmer Atomic absorption spectrometer AAS 3110.

 

Plynová chromatografie

Perkin Elmer Gas chromatograph AutoSystem s FID detektorem (capilární kolony);

Perkin Elmer Gas chromatograph Clarus 500 s FID detektorem (plněné kplony);

Perkin Elmer Gas chromatoraph s MS detektorem AutoSystem XL TurboMass.

 

Kapalinová chromatografie (HPLC)

LDC Analytical HPLC gradientový systém s constaMetric 3200 a constaMetric  3500 čerpadly a spektrofotometrickým  diode array detektorem Spectromonitor SM 5000;

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21