Pracovníci Oddělení Polymerní fotonika

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Vedoucí oddělení
Doc. RNDr. Věra Cimrová CSc. 296809-251 cimrova
Zaměstnanci
Pavla Brchlová MD brchlova
Martin Lín 296809-229 lin
Ing. Petra Babičková Ph.D. MD babicova
Ing. Veronika Pokorná CSc.  296809-239 pokorna
Ing. Drahomír Výprachtický CSc. 296809-251 vyprachticky
Ph.D. studenti
Ing. Vagif Dzhabarov 296809-238 dzhabarov
Mgr. Aleš Růžička 296809-238 ruzicka
 

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21