Přístrojové vybavení Oddělení Polymerní fotonika

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Systém boxů s inertní atmosférou (Glove Box System) sestávající se ze dvou nezávislých boxů s inertní atmosférou spojených přechodovou komorou, z nichž jeden je určen pro drobné chemické práce, pro přípravu a charakterizaci tenkých vrstev polymerních materiálů a druhý pro další fotofyzikální a elektrická měření a finalizaci přípravy vzorků fotovoltaických článků, LED apod. 

V prvním boxu je pro dané účely zabudováno rotační nanášení, vakuová sušárna a dále je vybaven dalšími komponentami pro elektrochemická a spektrální měření.

V druhém boxu je zabudována vakuová napařovačka a napojeny měřící techniky.

 

Vybavení pro modulární experimenty:

300 W (Oriel) a 900 W (Schoeffel) xenonové lampy, rtuťové a halogenové lampy, včetně kalibrovaných zdrojů

Hamamatsu mikrosekundová pulsní lampa

Barvičkový laserový system sestávající se z dusíkového nanosekundového laseru VSL-337ND-S a barvičkového modulu DUO 220 (Laser Science, Inc.)

Monochromátory (např. Yoben Yvon H10, Schoeffel)

Spectra Pro 300i monochromátor/spektrograf (Acton Research)

Detekce čítání jednotlivých fotonů s chlazeným RCA C31034 fotonásobičem.

Diodové detektory

Křemíkové fotodiody, fotonásobiče, kalibrované detektory

Minolta LS110 pro měření jasu

Keithley 237 zdrojová a meřící jednotka

National Instruments zdrojová a meřící jednotka

Hewlett Packard HP 3245A funkční generátor

Agilent funkční generátor

Tektronix TDS 620B digitální osciloskop

Agilent multimetry

National Instruments karty pro sběr dat a řízení

Modulární a vláknové optické prvky

Vakuová měřící komora s turbomolekulární vývěvou

Teplotní regulátory (Lake Shore 330, Newport)

Potenciostat, Polarografický analyzátor PA4

Xerografická metoda – aparatura pro měření fotoindukovaného poklesu povrchového potenciálu

Perkin-Elmer Lambda 35 UV/VIS spektrometr

Perkin-Elmer LS55 Fluorescenční spektrometer

FL900CDT Fluorescenční spektrometr (Edinburgh Instruments) s nanosekundovou a mikrosekundovou pulsní lampou

Profilometr TENCOR P-10

 

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21