Publikace Oddělení Nanostrukturované polymery a kompozity

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Depa K., Strachota A., Šlouf M., Brus J.
Poly(N-isopropylacrylamide)-SiO2 nanocomposites interpenetrated by starch: Stimuli-responsive hydrogels with attractive tensile properties
European Polymer Journal. Roč. 88, 2017, s. 349-372

Depa K., Strachota A., Šlouf M., Brus J., Cimrová V.
Synthesis of conductive doubly filled poly(N-isopropylacrylamide)-polyaniline-SiO2 hydrogels
Sensors and Actuators B-Chemical. Roč. 244, 2017, s. 616-634

Rodzen K., Strachota A., Raus V., Pavlova E.
Polyhedral oligomeric butyl stannoxane cages (Sn-POSS) as oxidation-activated linear repairing units or crosslinking nano-building blocks, depending on structure of the polymer matrix
Polymer Degradation and Stability. Roč. 142, 2017, s. 1-20

Serkis-rodzen M., Špírková M., Matějíček P., Štěpánek M.
Formation of linear and crosslinked polyurethane nanoparticles that self-assemble differently in acetone and in water
Progress in Organic Coatings. Roč. 106, 2017, s. 119-127

Strachota B., Šlouf M., Matějka L.
Tremendous reinforcing, pore-stabilizing and response-accelerating effect of in situ generated nanosilica in thermoresponsive poly(N-isopropylacrylamide) cryogels
Polymer International. Roč. 66, č. 11 (2017), s. 1510-1521

Ponyrko S., Donato r. K., Matějka L.
Tailored high performance shape memory epoxy-silica nanocomposites. Structure design
Polymer Chemistry. Roč. 7, č. 3 (2016) s. 560-572

Kelnar I., Kratochvíl J., Kaprálková L., Zhigunov A., Nevoralová M.
Graphite nanoplatelets-modified PLA/PCL: effect of blend ratio and nanofiller localization on structure and properties
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. Roč. 71, 2017, s. 271-278

Strachota B., Matějka L., Sikora A., Spěváček J., Konefal R., Zhigunov A., Šlouf M.
Insight into the cryopolymerization to form poly(N-isopropylacrylamide)/clay macroporous gel. Structure and phase evolution
Soft Matter. Roč. 13, č. 6 (2017), s. 1244-1256

Špírková M., Hodan J., Serkis-rodzen M., Kredatusová J., Zhigunov A., Kotek J.
The effect of pre-set extension on the degree of hydrolytic degradation in multicomponent polyurethane elastomers
Polymer Degradation and Stability. Roč. 142, 2017, s. 69-78

Strachota B., Hodan J., Matějka L.
Poly(N-isopropylacrylamide)-clay hydrogels: control of mechanical properties and structure by the initiating conditions of polymerization
European Polymer Journal. Roč. 77, 2016, s. 1-15

Serkis M., Špírková M., Hodan J., Kredatusová J.
Nanocomposites made from thermoplastic waterborne polyurethane and colloidal silica. The influence of nanosilica type and amount on the functional properties
Progress in Organic Coatings. Roč. 101, 2016, s. 342-349


Prohlížení seznamu prací

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21