Publikace Oddělení Řízené makromolekulární syntézy

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Poláková L., Sedláková Z., Ecorchard P., Pavlova E., Peter J., Paruzel B., Beneš H.
Poly(meth)acrylate nanocomposite membranes containing in situ exfoliated graphene platelets: synthesis, characterization and gas barrier properties
European Polymer Journal. Roč. 94, 2017, s. 431-445

Raus V., Čadová E., Starovoytová L., Janata M.
ATRP of POSS monomers revisited: toward high-molecular weight methacrylate–POSS (co)polymers
Macromolecules. Roč. 47, č. 21 (2014), s. 7311–7320

Merna J., Vlček P., Volkis V., Michl J.
Li+ catalysis and other new methodologies for the radical polymerization of less activated olefins
Chemical Reviews. Roč. 116, č. 3 (2016), s. 771-785

Vlček P., Čadová E., Horský J., Janata M.
MALDI-TOF MS analysis of the self-termination products in the anionic methyl methacrylate/tert-butyl acrylate block copolymerization
Polymer Bulletin. Roč. 72, č. 9 (2015), s. 2227-2239

Poláková L., Raus V., Kostka L., Braunová A., Pilař J., Lobaz V., Pánek J., Sedláková Z.
Antioxidant properties of 2-hydroxyethyl methacrylate-based copolymers with incorporated sterically hindered amine
Biomacromolecules. Roč. 16, č. 9 (2015), s. 2726-2734

Poláková L., Beneš H., Ecorchard P., Pavlova E., Sedláková Z., Kredatusová J., Štengl V.
Nanocomposite preparation via in situ polymerization of quaternary ammonium salt ion-bonded to graphite platelets
RSC Advances. Roč. 6, č. 1 (2016) s. 353-357

Vlček P., Raus V., Janata M., Kříž J., Sikora A.
Controlled grafting of cellulose esters using SET-LRP process
Journal of Polymer Science. Part A - Polymer Chemistry. Roč. 49, s. 164-173 (2011)

Rodzen K., Strachota A., Raus V., Pavlova E.
Polyhedral oligomeric butyl stannoxane cages (Sn-POSS) as oxidation-activated linear repairing units or crosslinking nano-building blocks, depending on structure of the polymer matrix
Polymer Degradation and Stability. Roč. 142, 2017, s. 1-20

Surman F., Riedel T., Bruns M., Kostina N., Sedláková Z., Rodríguez emmenegger C.
Polymer brushes interfacing blood as a route toward high performance blood contacting devices
Macromolecular Bioscience. Roč. 15, č. 5 (2015), s. 636-646

Riedel T., Hageneder S., Surman F., Pop-georgievski O., Noehammer C., Hofner M., Brynda E., Rodriguez-emmenegger C., Dostálek J.
Plasmonic hepatitis B biosensor for the analysis of clinical saliva
Analytical Chemistry. Roč. 89, č. 5 (2017), s. 2972-2977

Janata M., Sikora A., Látalová P., Čadová E., Raus V., Matějka L., Vlček P.
Synthesis of defined polyhedral oligosilsesquioxane-containing diblock and triblock methacrylate copolymers by atom transfer radical polymerization
Journal of Applied Polymer Science. Roč. 128, č. 6 (2013), s. 4294-4301


Prohlížení seznamu prací

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21