Publikace Oddělení Biolékařské polymery

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Chytil P., Koziolová E., Etrych T., Ulbrich K.
HPMA copolymer-drug conjugates with controlled tumor-specific drug release
Macromolecular Bioscience. Roč. 18, č. 1 (2018), s. 1700209_1-1700209_15

Koziolová E., Chytil P., Etrych T., Janoušková O.
Ability of polymer bound P-glycoprotein inhibitor ritonavir to overcome multidrug resistance in various resistant neuroblastoma cell lines
Anti-Cancer Drugs. Roč. 28, č. 10 (2017), s. 1126-1130

Zaborova O., Filippov S., Chytil P., Kováčik L., Ulbrich K., Yaroslavov a. A., Etrych T.
A novel approach to increase the stability of liposomal containers via in prep coating by poly[n-(2-hydroxypropyl)methacrylamide] with covalently attached cholesterol groups
Macromolecular Chemistry and Physics. Roč. 2018, 2018, č. 1700508_1-1700508_5

Islam W., Fang J., Etrych T., Chytil P., Ulbrich K., Sakoguchi A., Kusakabe K., Maeda H.
HPMA copolymer conjugate with pirarubicin: in vitro and ex vivo stability and drug release study
International Journal of Pharmaceutics. Roč. 536, č. 1 (2018), s. 108-115

Ulbrich K., Holá K., Šubr V., Bakandritsos A., Tuček J., Zbořil R.
Targeted drug delivery with polymers and magnetic nanoparticles: covalent and noncovalent approaches, release control, and clinical studies
Chemical Reviews. Roč. 116, č. 9 (2016), s. 5338-5431

Šírová M., Strohalm J., Chytil P., Lidický O., Říhová B., Etrych T.
The structure of polymer carriers controls the efficacy of the experimental combination treatment of tumors with HPMA copolymer conjugates carrying doxorubicin and docetaxel
Journal of Controlled Release. Roč. 246, 2017, s. 1-11

Chytil P., Koziolová E., Janoušková O., Kostka L., Ulbrich K., Etrych T.
Synthesis and properties of star HPMA copolymer nanocarriers synthesised by RAFT polymerisation designed for selective anticancer drug delivery and imaging
Macromolecular Bioscience. Roč. 15, č. 6 (2015), s. 839-850

Pechar M., Pola R., Janoušková O., Sieglová I., Král V., Fábry M., Tomalová B., Kovář M.
Polymer cancerostatics targeted with an antibody fragment bound via a coiled coil motif: in vivo therapeutic efficacy against murine BCL1 leukemia
Macromolecular Bioscience. Roč. 18, č. 1 (2018), s. 1700173_1-1700173 _11

Koziolová E., Goel S., Chytil P., Janoušková O., Barnhart t. E., Cai W., Etrych T.
A tumor-targeted polymer theranostics platform for positron emission tomography and fluorescence imaging
Nanoscale. Roč. 9, č. 30 (2017), s. 10906-10918

Pola R., Braunová A., Laga R., Pechar M., Ulbrich K.
Click chemistry as a powerful and chemoselective tool for the attachment of targeting ligands to polymer drug carriers
Polymer Chemistry. Roč. 5, č. 4 (2014), s. 1340-1350

Pechar M., Pola R.
The coiled coil motif in polymer drug delivery systems
Biotechnology Advances. Roč. 31, č. 1 (2013), s. 90-96


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21