Macro Prague Energo LAB

Polymery
pro energetiku

Předmětem projektu je vytvoření nové inovační laboratoře pro výzkum a vývoj nových polymerních materiálů a membrán zaměřených na energetické aplikace a ochranu životního prostředí - EnergoLab.Dále jde o vytvoření experimentálních kapacit, které umožní aplikovat získané poznatky pro vývoj a přípravu funkčních polymerních materiálů a membrán vhodných pro pokročilé elektromembránové a membránové procesy.

Realizací projektu vznikne nová laboratoř EnergoLab v rámci Centra polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle (CPMT OW).

V rámci projektu dojde k pořízení 8 nových špičkových přístrojů a 1 software licence.

Projekt svou koncepcí navazuje na již realizovaný projekt CPMTOW, který byl také financován s využitím dotace OP Praha Konkurenceschopnost. Další informace lze nalézt na internetových stránkách www.oppk.cz

Číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/24504

Realizační fáze projektu: 1. 1. 2015 - 15. 9. 2015.

Kontakt

RNDr. Zbyněk Pietka, CSc.,
koordinator
email: pientka @imc.cas.cz

Macro Prague logolink