LogoMM


Mikroskopie materiálů 2016

V dubnu 2016 proběhne zavedený kurz: Mikroskopie materiálů.

Kurz je zaměřen na aplikaci elektronové mikroskopie v materiálově vědě, a to zejména ve dvou oblastech:

Cílem kurzu je dát pracovníkům v oblasti elektronové mikroskopie materiálů základní teoretické a praktické informace z následujících okruhů:

Významnou částí kurzu jsou praktická cvičení pokrývající základy SEM, TEM, HRTEM, elektronové difrakce a mikroprvkové analýzy.
Na konci každého cvičení jsou mikroskopická data vyhodnocena na vlastních počítačích účastníků pomocí volně šiřitelných programů.

Podrobnější informace, registrace

Pořadatelé, sponzoři

Kurz v rámci Československé mikroskopické společnosti pořádají:

Mezi sponzory v tuto chvíli patří v abecedním pořadí:

Další otázky?

Pokud máte další dotazy, kontaktujte přímo hlavní organizátory: