29. Kolokvium

Kolokvia jsou od roku 1992 výroční interní konferencí Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Reflektují celosvětové trendy základního a aplikovaného výzkumu v oboru makromolekulární chemie a hlavní směry výzkumu ÚMCH AV ČR. Nabízejí zaměstnancům ústavu a dalším hostům prostor pro odbornou diskuzi nad aktuálními výsledky řešených výzkumných projektů s možností rozvíjet vzájemnou spolupráci.


Srdečně Vás zve Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v. v. i.
Historie kolokvií