Hlavní stránka


Katalog 


E - časopisy


Tištěné časopisy

Databáze

E - knihy

Vzdálený přístup


PŘÍRŮSTKY V KNIHOVNĚ ÚMCH 2011


01 - 02 | 03 - 04 | 05 - 06 | 07 - 08 | 09 - 10 | 11 - 12 | Zpět

leden - únor 2011
Přírůstkové číslo Název / Autor Údaje o vydání Sbírka / Signatura
423330038627 Analytical methods in fine particle technology /Paul A. Webb and Clyde Orr Norcross : Micromeritics Instrument Corporation, 1997. studovna, 38627
423330038630 Nanobiotechnology of biomimetic membranes / Donald K. Martin. New York : Springer, 2007. studovna, 38630
423330038631 Scanning force microscopy of polymers / Holger Schönherr, G. Julius Vancso. Berlin : Heidelberg : Springer, 2010. studovna, 38631
423330038632 Mechanosensing and Mechanochemical Transduction in Extracellular Matrix: Biological, Chemical, Engineering, and Physiological Aspects / Frederick H. Silver New York : Springer, 2006. studovna, 38632
423330038633 Biomedical applications of hydrogels handbook / Raphael M. Ottenbrite, Kinam Park, Teruo O New York : Springer, 2010. studovna, 38633
423330038634 Elektrické a fotoelektrické vlastnosti konjugovaných polymerů a jejich nízkomolekulárních modelových látek / David Rais Praha, 2010. depozitář, 38634
423330038635 Polymerní biomateriály pro tkáňové inženýrství: biomimetické modifikace polyaktidu depozicí pla-b-peo kopolymerů / Eliška Třesohlavá Praha, 2010. depozitář, 38635
423330038636 Příprava a charakterizace polymerních a kompozitních membrán pro separaci plynů / Jakub Peter Praha, 2010. depozitář, 38636
březen - duben 2011
Přírůstkové číslo Název / Autor Údaje o vydání Sbírka / Signatura
423330038637 NMR crystallography / editors, Robin K. Harris, Roderick E. Wasylishen, Melinda J. Duer. Chichester : Wiley, 2009. studovna, 38637
423330038638 Molecular theory of water and aqueous solutions / Arieh Ben-Naim. Singapore : World Scientific, c2009-. studovna, 38638
423330038639 Giant molecules : here, there, and everywhere / Alexander Yu. Grosberg, Alexei R. Khokhlov ; foreword by Pierre-Giles de Gennes. Singapore ; New Jersey : World Scientific, 2011. studovna, 38639
423330038640 Polymer viscoelasticity : basics, molecular theories, experiments, and simulations / Yn-Hwang Lin. Singapore ; New Jersey : World Scientific, 2010. studovna, 38640
423330038641 Rheology essentials of cosmetic and food emulsions / Rüdiger Brummer. Berlin : Springer, 2006. studovna, 38641
423330038642 Light scattering, size exclusion chromatography, and asymmetric flow field flow fractionation : powerful tools for the characterization of polymers, proteins, and nanoparticles / Stepan Podzimek. Hoboken : Wiley, c2011. studovna, 38642
423330038643 Luminiscenční spektroskopie. I., Objemové krystalické polovodiče / Ivan Pelant, Jan Valenta. Praha : Academia, 2006. studovna, 38643
423330038644 Luminiscenční spektroskopie. II., Nanostruktury, elektroluminiscence, stimulovaná emise / Ivan PePelant, Jan Valenta. Praha : Academia, 2010. studovna, 38644
květen - červen 2011
Přírůstkové číslo Název / Autor Údaje o vydání Sbírka / Signatura
423330038645 Makromolekuly pro bioaplikace a lékařství :soubor deseti publikací vědců ÚMCH / Michal Babič Praha: Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR, v.v.i. 2011 studovna, 38645
423330038646 Glassy materials and disordered solids :an introduction to their statistical mechanics / Kurt Binder Singapore: World Scientific, 2011 studovna, 38646
423330038647 Molecular orbitals of transition metal complexes / Yves Jean Oxford, New York: Oxford University Press, 2005 studovna, 38647
423330038655 Developments in Polymer / Norman S. Allen London: Applied Science,1981 studovna, 38655
423330038656 Developments in polymer stabilisation / Gerald Scott London: Elsevier Applied Science, 1979 studovna, 38656
423330038657 Developments in polymer stabilisation / Gerald Scott London: Elsevier Applied Science, 1984 studovna, 38657
423330038658 Natural and artificial ageing of polymers :4th European Weathering Symposium, 16th - 18th September 2009, Budapest, Hungary / Thomas Reichert Pfinztal: Gesellschaft für Umweltsimulation e. V. GUS, 2009 studovna, 38658
423330038659 Elastomers and rubber compounding materials :manufacture, properties and applications / Ivan Franta Amsterdam, Prague: Elsevier, SNTL - Publishers of Technical Literature, 1989 studovna, 38659
423330038660 Chalcogenide glasses for infrared optics / A. Ray Hilton New York: McGraw-Hill, 2010 studovna, 38660
423330038661 Metastable states in amorphous chalcogenide semiconductors / Victor I. Mikla Berlin: Springer, 2010 studovna, 38661
423330038662 Chemistry and technology of polymer additives / S. Al-Malaika Oxford: Blackwell Science, 1999 studovna, 38662
423330038663 Plastic packaging :interactions with food and pharmaceuticals / A. L. Baner Weinheim: Wiley-VCH, 2008 studovna, 38663
423330038664 Chemistry and IP - a liaison for successful innovation :workshop : programme : 3 May 2011 / Ústav makromolekulární chemie (Akademie věd ČR) Praha: Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, 2011 studovna, 38664
423330038665 ISIC 16 :Abstracts book : 16th international symposium on intercalation compounds, May 23-26, 2011, Seč, Czech Republic / Ústav makromolekulární chemie (Akademie věd ČR) Praha: Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky, 2011 studovna, 38665
423330038666 Akademické duety: o profesním a soukromém životě ve vědě / Marta Vohlídalová Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2010 studovna, 38666
423330038667 Academic duets: on the professional and private life in science / Marta Vohlídalová Prague: Institute of Sociology AS CR, 2011 studovna, 38667
423330038668 Bohemia docta: k historickým kořenům vědy v českých zemích / Alena Míšková Praha: Academia, 2010 studovna, 38668
423330038669 Čínština: konverzace / Lingea (firma) Brno: Lingea, 2011 studovna, 38669
423330038670 Teoretické základy analytické chemie / Ladislav Šůcha Praha, Bratislava: SNTL - Nakladatelství technické literatury, Alfa, 1971 studovna, 38670
423330038671 Polymeric nanomaterials / C.S.S.R. Kumar Weinheim: Wiley-VCH, 2011 studovna, 38671
423330038672 Carbon nanomaterials / C.S.S.R. Kumar Weinheim: Wiley-VCH, 2011 studovna, 38672
červenec - srpen 2011
Přírůstkové číslo Název / Autor Údaje o vydání Sbírka / Signatura
423330038673 The etracellular matrix : an overview / Robert P. Mecham, editor. Berlin : Springer, 2011. studovna, 38673
423330038674 Career in polymers III : Workshop, Prague, July 15-16, 2011 : book of abstracts / Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR [Prague] : Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR, [2011]. studovna, 38674
423330038675 Acridines / edited by R.M. Acheson. New York : Interscience Publishers, 1973. studovna, 38675
423330038676 Modern physical organic chemistry / Eric V. Anslyn, Dennis A. Dougherty. Sausalito : University Science Books, 2006. studovna, 38676
423330038677 Conducting polymers : formation, structure, properties, and applications : 75th Prague meeting on macromolecules Prague : Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, 2011. studovna, 38677
423330038678 Light Scattering, Size Exclusion Chromatography and Asymmetric Flow Field Flow Fractionation: Powerful Tools for the Characterization of Polymers, Proteins and Nanoparticles / Stepan Podzimek Hoboken : Wiley, c2011. studovna, 38678
423330038679 CRC handbook of chemistry and physics : a ready-reference book of chemical and physical data / Editor William M. Haynes Boca Raton : CRC Press : Taylor & Francis Group, 2011. ÚPK, 38679
423330038680 Applications of polyhedral oligomeric silsesquioxanes / Claire Hartmann-Thompson, editor. Dordrecht : Springer, 2011. studovna, 38680
423330038681 Institute of Macromolecular Chemistry Academy of Sciences of the Czech Republic / Ústav makromoleku Prague : Institute of Macromolecular Chemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 200 studovna, 38681
září - říjen 2011
Přírůstkové číslo Název / Autor Údaje o vydání Sbírka / Signatura
423330038682 Windows sysinternals administrator's reference / Mark Russinovich, Aaron Margosis. Redmond : Microsoft Press, 2011. pro ÚPK, 38682
423330038683 Český lékopis 1997, 1.díl = Pharmacopoea Bohemica MCMXCVII. Praha : Grada, 1997-2000. depozitář, 38683
423330038684 Český lékopis 1997, 2.díl = Pharmacopoea Bohemica MCMXCVII. Praha : Grada, 1997-2000. depozitář, 38684
423330038685 Český lékopis 1997, 3.díl = Pharmacopoea Bohemica MCMXCVII. Praha : Grada, 1997-2000. depozitář, 38685
423330038686 Český lékopis 1997, doplněk 1999 1.díl = Pharmacopoea Bohemica MCMXCVII. Praha : Grada, 1997-2000. depozitář, 38686
423330038687 Český lékopis 1997, doplněk 1999 2.díl = Pharmacopoea Bohemica MCMXCVII. Praha : Grada, 1997-2000. depozitář, 38687
423330038688 Český lékopis 1997, doplněk 2000 = Pharmacopoea Bohemica MCMXCVII. Praha : Grada, 1997-2000. depozitář, 38688
423330038689 Český lékopis 2002, 1.díl = Pharmacopoea Bohemica MMII. Praha : Grada, 2002-2004. depozitář, 38689
423330038690 Český lékopis 2002, 2.díl = Pharmacopoea Bohemica MMII. Praha : Grada, 2002-2004. depozitář, 38690
423330038691 Český lékopis 2002, 3.díl = Pharmacopoea Bohemica MMII. Praha : Grada, 2002-2004. depozitář, 38691
423330038692 Český lékopis 2002, 4.díl = Pharmacopoea Bohemica MMII. Praha : Grada, 2002-2004. depozitář, 38692
423330038693 Český lékopis 2002, 5.díl = Pharmacopoea Bohemica MMII. Praha : Grada, 2002-2004. depozitář, 38693
423330038694 Český lékopis 2002, doplněk 2003 = Pharmacopoea Bohemica MMII. Praha : Grada, 2002-2004. depozitář, 38694
423330038695 Raman spectroscopy in graphene related systems / Ado Jorio, Riichiro Saito, Gene Dresselhaus. Weinheim : Wiley, 2011. studovna, 38695
423330038696 Český lékopis 2005, 1.díl = Pharmacopoea Bohemica MMV. Praha : Grada, 2005-2007. depozitář, 38696
423330038697 Český lékopis 2005, 2.díl = Pharmacopoea Bohemica MMV. Praha : Grada, 2005-2007. depozitář, 38697
423330038698 Český lékopis 2005, 3.díl = Pharmacopoea Bohemica MMV. Praha : Grada, 2005-2007. depozitář, 38698
423330038699 Český lékopis 2005, doplněk 2006 1.díl = Pharmacopoea Bohemica MMV. Praha : Grada, 2005-2007. depozitář, 38699
423330038700 Český lékopis 2005, doplněk 2006 2.díl = Pharmacopoea Bohemica MMV. Praha : Grada, 2005-2007. depozitář, 38700
423330038701 Český lékopis 2005, doplněk 2007 1.díl = Pharmacopoea Bohemica MMV. Praha : Grada, 2005-2007. depozitář, 38701
423330038702 Český lékopis 2005, doplněk 2007 2.díl = Pharmacopoea Bohemica MMV. Praha : Grada, 2005-2007. depozitář, 38702
423330038703 Electrochemical aspects of ionic liquids / edited by Hiroyuki Ohno. Hoboken : Wiley, c2011. studovna, 38703
423330038704 Advances in applied surface engineering / Editors: Sanjay Kumar Thakur, R. Gopal Krishnan. Singapore : Research Publishing, 2011. studovna, 38704
423330038705 IR and raman spectroscopy : principles and spectral interpretation / Peter Larkin. Amsterdam : Elsevier, 2011. studovna, 38705
423330038706 How to write a grant applications / Allan Hackshaw. Chichester : Wiley-Blackwell, 2011. studovna, 38706
423330038707 Specific ion effects / edited by Werner Kunz. Singapore; Hackensack : World Scientific, 2010. studovna, 38707
423330038708 Active glass for photonic devices : photoinduced structures and their application / K. Hirao, et all Berlin : Springer, 2010. studovna, 38708
423330038709 Spectroscopic properties of rare earths in optical materials / Guokui Liu, Bernard Jacquier, eds. Berlin : Springer, 2010. studovna, 38709
423330038710 Studijní příručka a řešené příklady : k českému vydání učebnice John McMurry: Organick Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2009. pro ÚPK, 38710
423330038711 Organická chemie / John McMurry ; [z anglického originálu přeložili Jaroslav Jonas et all] Brno : Vutium; Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, c2007. studovna, 38711
423330038712 Amorphous chalcogenide semiconductors and related materials / Keiji Tanaka, Koichi Shimakawa. New York : Springer Science+Business Media, 2011. studovna, 38712
423330038713 Molecular assembly of biomimetic systems / Junbai Li, Qiang He, and Xuehai Yan. Weinheim : Wiley-VCH, c2011. studovna, 38713
423330038714 Introduction to polymers / Robert J. Young, Peter A. Lovell. Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2011. studovna, 38714
42333N000001 ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha : Český normalizační institut, 2007. pro ÚPK, N00001
42333N000002 DIN 55672-3 Gel permeation chromatography (GPC). Part 3, Water as eluent / DIN Deutsches Institut fur Normung Berlin : Beuth, 2007. pro ÚPK, N00002
42333N000003 DIN 55672-3 Gel permeation chromatography (GPC). Part 3, Water as eluent / DIN Deutsches Institut fur Normung Berlin : Beuth, 2007. pro ÚPK, N00003
42333N000004 ISO 13885-1 Binders for paints and varnishes - Gel permeation chromatography (GPC). Part 1 : Tetrahydrofuran (THF) as eluent Geneva : International Organization for Standardization, 2008. pro ÚPK, N00004
42333N000005 ASTM F2102-06e1 Standard guide for evaluating the extent of oxidation in ultra-high-molecular-weight polyethylene fabricated forms intended for surgical implants West Conshohocken : ASTM International, 2006. pro ÚPK, N00005
42333N000006 ISO 22412 Particle size analysis - Dynamic light scattering (DLS) = Analyse granulométrique - Dispersion lumineuse dynamique (DLD) Geneva : ISO, 2008. pro ÚPK, N00006
UPK ISO 10927 Plastics - Determination of the molecular mass and molecular mass distribution of polymer species by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF-MS) Geneva : ISO, 2011. pro ÚPK, N00007
listopad - prosinec 2011
Přírůstkové číslo Název / Autor Údaje o vydání Sbírka / Signatura
423330038715 Mechanical behavior of materials / Marc André Meyers, Krishan Kumar Chawla. Cambridge : Cambridge University Press, 2009. studovna, 38715
423330038716 Advances in nonradiative processes in solids / edited by Baldassare Di Bartolo ; assistant editor, X New York : Plenum Press, 1991. studovna, 38716
423330038717 Optical spectra and chemical bonding in transition metal complexes : Special volume II dedicated to professor Jørgensen (Structure and Bonding 107) / Thomas Schonherr Berlin : Springer-Verlag, 2004. studovna, 38717
423330038718 Nanotechnology : understanding small systems / Ben Rogers, Sumita Pennathur, Jesse Adams. Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2011. studovna, 38718
423330038719 Makromolekulární chemie / Irena Prokopová. Praha : Vydavatelství VŠCHT, 2007. studovna, 38719
423330038720 Makromolekulární chemie / Irena Prokopová. Praha : Vydavatelství VŠCHT, 2007. studovna, 38720
423330038721 Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití / Vratislav Ducháček. Praha : Vydavatelství VŠCHT, 2011. studovna, 38721
423330038722 Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití / Vratislav Ducháček. Praha : Vydavatelství VŠCHT, 2011. studovna, 38722
423330038723 Scanning electron microscopy : physics of image formation and microanalysis / Ludwig Reimer. Berlin : Springer Verlag, 1998. studovna, 38723
423330038724 Smart hydrogel modelling / Hua, Li. Heidelberg : Springer, 2009. studovna, 38724
423330038725 Contact lens practice / Edited by Nathan Efron. [Oxford] : Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2010. studovna, 38725
423330038726 Thermoelectric power in nanostructured materials : strong magnetic fields / Kamakhya Prasad Ghatak, Berlin : Springer, 2010. studovna, 38726
423330038727 Porous polymers/ edited by Michael S. Silverstein, Neil R. Cameron, Marc A. Hillmyer. Hoboken : Wiley & Sons, 2011. studovna, 38728
423330038728 Chromic phenomena : technological applications of colour chemistry / Peter Bamfield and Michael G.H Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2010. studovna, 38728Nahoru | Zpět
 
Knihovna ÚMCH AV ČR, v. v. i

 Otevírací doba:
Knihovna:
Po-Čt: 8:30-16:30
Pá: 8:30-14:30


Reprografie:
Po-Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-14:00

 
Kontakty:
Heyrovského nám. 2, Praha 6, 162 06
Telefon: +420 296 809 335/6
E-mail: library@imc.cas.cz
m ezera


© Knihovna Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, 2011