Hlavní stránka


Katalog 


E - časopisy


Tištěné časopisy

Databáze

E - knihy

Vzdálený přístup


PŘÍRŮSTKY V KNIHOVNĚ ÚMCH 2010


01 - 02 | 03 - 04 | 05 - 06 | 07 - 08 | 09 - 10 | 11 - 12 | Zpět

leden - únor 2010
Přírůstkové číslo Název / Autor Údaje o vydání Sbírka / Signatura
423330038575
Novel trends in rheology III : Proceedings of the International Conference, Zlin, Czech republic, 28
Melville, New York, : American Institute of Physics, 2009.
studovna, 38575
423330038576
Materiály a člověk: (netradiční úvod do současné materiálové vědy)/ Miroslav Raab.
Praha : Encyklopedický dům, 1999.
studovna, 38576
423330038577
Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii/ Pavel Klener, Pavel Klener jr.
Praha : Grada, 2010.
studovna, 38577
březen - duben 2010
Přírůstkové číslo Název / Autor Údaje o vydání Sbírka / Signatura
423330038578 Polymer brushes: synthesis, characterization, applications / edited by Rigoberto C. Advincula. Wiley-VCH studovna, 38578
423330038579 Gold chemistry: applications and future directions in the life sciences / edited by Fabian Mohr. Wiley-VCH studovna, 38579
423330038580 Fundamentals of enzyme kinetics / by Athel Cornish-Bowden. Wiley-VCH studovna, 38580
423330038581 Chemie potravin I. / Jan Velíšek, Jana Hajšlová. OSSIS studovna, 38581
423330038582 Chemie potravin II. / Jan Velíšek, Jana Hajšlová. OSSIS studovna, 38582
423330038583 Ion exchange membranes : preparation, characterization, modification and application / Toshikatsu Sata. Royal Society of Chemistry studovna, 38583
423330038584 Cumulenes in click reactions / Henri Ulrich. Wiley studovna, 38584
423330038585 Click chemistry for biotechnology and materials science / edited by Joerg Lahann. Wiley studovna, 38585
423330038586 Handbook of biologically active peptides / edited by Abba J. Kastin. Elsevier studovna, 38586
květen - červen 2010
Přírůstkové číslo Název / Autor Údaje o vydání Sbírka / Signatura
423330038587
Začínáme s LabVIEW / Jaroslav Vlach, Josef Havlíček, Martin Vlach ; ilustrovala Viktorie Vlacho
Praha : BEN - technická literatura, 2008.
pro ÚPK, 38587
423330038588
Modeling and simulation in polymers / edited by Purushottam D. Gujrati and Arkadii I. Leonov.
Weinheim : Wiley-VCH, 2010.
studovna, 38588
červenec - srpen 2010
Přírůstkové číslo Název / Autor Údaje o vydání Sbírka / Signatura
423330038589
Základy buněčné biologie: úvod do molekulární biologie buňky/ Bruce Alberts [et al.]
Ústí nad Labem : Espero Publishing, 2005. studovna, 38589
423330038590
Reactive polymers fundamentals and applications : a concise guide to industrial polymers / Johannes Karl Fink
Norwich, NY: William Andrew Publishing, c2005.
studovna, 38590
423330038591
Nanostructured conductive polymers / Edited by Ali Eftekhari.
Chichester : Wiley, 2010.
studovna, 38591
423330038592
Evolution, performance, ageing and reincarnation of polyaniline (FTIR and Raman spectroscopic story)
Prague : Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2010.
depozitář, 38592
423330038593
Contemporary ways to tailor-made polymers : Prague, 18-22 July 2010 : programme booklet.
Prague : Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR, v.v.i., 2010.
abstrakta, 38593
423330038594
Career in polymers II : Workshop, Prague, July 23-24 2010 : book of abstracts/ Institute of Macromolecular
[Prague] : Institute of Macromolecular Chemistry, AS CR, v.v.i., 2009.
abstrakta, 38594
září - říjen 2010
Přírůstkové číslo Název / Autor Údaje o vydání Sbírka / Signatura
423330038596
European Colloid and Interface Society : [elektronický zdroj] : 2010 Prague : book of abstracts. Prague : Guarant International, s.r.o., 2010.
příručka, 38596
423330038597
MALDI mass spectrometry for synthetic polymer analysis / edited by Liang Li.
Hoboken : Wiley, 2010.
studovna, 38597
423330038598
Nano- and micromechanics of polymer blends and composites / József Karger-Kocsis, and Stoyko Fakiro.
Munich : Hanser, 2009
studovna, 38598
423330038599
Handbook of thermoset resins / Debdatta Ratna.
Shawbury : Smithers Rapra, 2009.
studovna, 38599
423330038600
The supramolecular chemistry of organic-inorganic hybrid materials / Edited by Knut Rurack and Ramon Martinez-Manez
Hoboken : Wiley, 2010.
studovna, 38600
423330038601
Colloid science : principles, methods and applications / Edited by Terence Cosgrove.
Chichester : Wiley, 2010.
studovna, 38601
423330038602
Guide to protein purification / edited by Richard R. Burgess, Murray P. Deutscher.
Amsterdam : Elsevier : Academic Press, 2009. studovna, 38602
423330038603
Polymery 2010 : VI. česko-slovenská konference, Liblice, 4.-7. října 2010 : programová brožura
[Praha] : Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky, 2010.
studovna, 38603
423330038604
Luminescence and the solid state / R. C. Ropp.
Amsterdam : Elsevier, 2004.
studovna, 38604
423330038605
Sample preparation handbook for transmission electron microscopy : techniques / Jeanne Ayache, Luc B
New York : Springer, 2010.
studovna, 38605
listopad - prosinec 2010
Přírůstkové číslo Název / Autor Údaje o vydání Sbírka / Signatura
423330038606 Transmission electron microscopy : physics of image formation / L. Reimer, H. Kohl. New York : Springer, 2008. studovna, 38606
423330038607 Lanthanide and actinide chemistry / Simon Cotton. Chichester : Wiley, 2006. studovna, 38607
423330038608 Modern luminescence spectroscopy of minerals and materials / Michael Gaft, Renata Reisfeld, Gérard Panczer Berlin : Springer, c2005. studovna, 38608
423330038609 Electroanalytical methods : guide to experiments and applications / Fritz Schulz. Heidelberg : Springer, 2010. studovna, 38609
423330038610 Conducting polymers : a new era in electrochemistry / György, Inzelt. Berlin : Springer, 2008. studovna, 38610
423330038611 PEGylated protein drugs : basic science and clinical applications / Edited by Francesco M. Veronese. Basel; Boston : Birkhauser, c2009. studovna, 38611
423330038612 Excursions in modern mathematics / Peter Tannenbaum. New York : Prentice Hall, 2010. studovna, 38612
423330038613 Polymerní nanočástice stabilizované surfaktanty : disertační práce / Jiří Pánek. Praha : Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta : Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 2010 depozitář, 38613
423330038614 Syntéza a samoorganizace blokových a roubovaných amfifilních funkčních kopolymerů : disertační práce / Daniel Gromadzki. Praha : Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta : Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 2010 depozitář, 38614
423330038615 The structure and properties of water / by D. Eisenberg and W. Kauzmann. Oxford : Clarendon Press, 2005, c1969. studovna, 38615
423330038616 The biochemistry of cell signalling / Ernst J.M. Helmreich. Oxford : Oxford University Press, c2001. studovna, 38616
423330038617 An introduction to medicinal chemistry / Graham L. Oxford : Oxford University Press, 2009. studovna, 38617
423330038618 Science and technology of polymer nanofibers / Anthony L. Andrady. Hoboken : Wiley, c2008. studovna, 38618
423330038619 Plastics and the Environment / Editors: Frances Gardiner, Eleanor Garmson. Shrewsbury : Smithers Rapra, 2010. studovna, 38619
423330038620 Institute of Macromolecular Chemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic : Report 2010 Prague : Institute of Macromolecular Chemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v příručka, 38620Nahoru | Zpět
 
Knihovna ÚMCH AV ČR, v. v. i

 Otevírací doba:
Knihovna:
Po-Čt: 8:30-16:30
Pá: 8:30-14:30


Reprografie:
Po-Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-14:00

 
Kontakty:
Heyrovského nám. 2, Praha 6, 162 06
Telefon: +420 296 809 335/6
E-mail: library@imc.cas.cz
m ezera


© Knihovna Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, 2010